Szerzetesség a 18. századi Magyarországon

A Piarista Rend Magyar Tartománya keretén belül az OTKA K 101571 pályázata segítségével működő kutatócsoport szeretettel meghívja a

Szerzetesség a 18. századi Magyarországon

című tudományos műhelykonferenciára.

Időpont: 2014. október 17.

Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Program:

I. ülésszak: Hagyomány és megújulás

Levezető: Koltai András levéltáros (PRMT)

 • 10:00 SIPTÁR Dániel (OTKA–PRMT, tudományos kutató)
  A Magyar Királyság és a korábbi hódolt országrész szerzetesi megtelepedéseinek eltérő tendenciái a nagy török háború idején
 • 10:20 SZULY Rita (PPKE, doktoranda)
  Adalékok a jezsuita rend 17–18. századi kőszegi történetéhez
 • 10:40 SZACSVAI KIM Katalin (MTA BTK ZTI, tudományos főmunkatárs)
  A vokális-hangszeres zene 18. századi forrásai a váci piaristák anyagában
 • 11:00 vita, szünet

II. ülésszak: Szerzetesség és társulati élet

Levezető: Forgó András egyetemi adjunktus (PPKE)

 • 11:20 KÁDÁR Zsófia (ELTE, doktoranda)
  A jezsuita vezetésű társulati élet első évszázada Magyarországon: A társulatok típusai
 • 11:40 DÉNESI Tamás (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, igazgató)
  Kordás társulat a 18. századi Kantán
 • 12:00 vita, szünet

III. ülésszak: Szerzetesség és irodalom

Levezető: Szelestei Nagy László egyetemi tanár (PPKE)

 • 12:20 MEDGYESY S. Norbert (PPKE)
  Egy ismeretlen forráscsoport, a 18. századi drámaprogramok nevelés- és művelődéstörténeti megközelítése
 • 12:40 DÉRI Eszter (MTA–PPKE, segédmunkatárs)
  A jezsuita Szent Miklós prédikációk
 • 13:00 SZÁDOCZKY Vera (MTA–PPKE, segédmunkatárs)
  Tájköltészet a jezsuita oktatásban (Makó Pál)
 • 13:20 vita, ebéd

IV. ülésszak: Szerzetesség és felvilágosodás

Levezető: Medgyesy S. Norbert egyetemi adjunktus (PPKE)

 • 14:00 FORGÓ András (PPKE)
  Felvilágosult szerzetesség? A szerzetespapi elit kapcsolata a felvilágosodással
 • 14:20 KOLTAI András (PRMT, levéltáros)
  A magyarországi piaristák tanítási gyakorlata a tantervek tükrében
 • 14:40 SZEKÉR Barnabás (ELTE, doktorandusz)
  Hangsúlyeltolódások a kollégiumalapító oklevelekben a 18. század folyamán
 • 15:00 PATAKI Katalin (CEU, doktoranda)
  Szerzetesi orvoslás II. József korában: Hasznos tevékenység vagy üldözendő kuruzslás?
 • 15:20 vita, bezárás


Cite this blog post
Koltai András (2014, October 17). Szerzetesség a 18. századi Magyarországon. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un5t

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search