Szerzetesség a 18. századi Magyarországon

A Piarista Rend Magyar Tartománya keretén belül az OTKA K 101571 pályázata segítségével működő kutatócsoport szeretettel meghívja a

Szerzetesség a 18. századi Magyarországon

című tudományos műhelykonferenciára.

Időpont: 2014. október 17.

Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Program:

I. ülésszak: Hagyomány és megújulás

Levezető: Koltai András levéltáros (PRMT)
10:00 SIPTÁR Dániel (OTKA–PRMT, tudományos kutató)
A Magyar Királyság és a korábbi hódolt országrész szerzetesi megtelepedéseinek eltérő tendenciái a nagy török háború idején
10:20 SZULY Rita (PPKE, doktoranda)
Adalékok a jezsuita rend 17–18. századi kőszegi történetéhez
10:40 SZACSVAI KIM Katalin (MTA BTK ZTI, tudományos főmunkatárs)
A vokális-hangszeres zene 18. századi forrásai a váci piaristák anyagában
11:00 vita, szünet

II. ülésszak: Szerzetesség és társulati élet

Levezető: Forgó András egyetemi adjunktus (PPKE)
11:20 KÁDÁR Zsófia (ELTE, doktoranda)
A jezsuita vezetésű társulati élet első évszázada Magyarországon: A társulatok típusai
11:40 DÉNESI Tamás (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, igazgató)
Kordás társulat a 18. századi Kantán
12:00 vita, szünet

III. ülésszak: Szerzetesség és irodalom

Levezető: Szelestei Nagy László egyetemi tanár (PPKE)
12:20 MEDGYESY S. Norbert (PPKE)
Egy ismeretlen forráscsoport, a 18. századi drámaprogramok nevelés- és művelődéstörténeti megközelítése
12:40 DÉRI Eszter (MTA–PPKE, segédmunkatárs)
A jezsuita Szent Miklós prédikációk
13:00 SZÁDOCZKY Vera (MTA–PPKE, segédmunkatárs)
Tájköltészet a jezsuita oktatásban (Makó Pál)
13:20 vita, ebéd

IV. ülésszak: Szerzetesség és felvilágo-sodás

Levezető: Medgyesy S. Norbert egyetemi adjunktus (PPKE)
14:00 FORGÓ András (PPKE)
Felvilágosult szerzetesség? A szerzetes-papi elit kapcsolata a felvilágosodással
14:20 KOLTAI András (PRMT, levéltáros)
A magyarországi piaristák tanítási gya-korlata a tantervek tükrében
14:40 SZEKÉR Barnabás (ELTE, doktorandusz)
Hangsúlyeltolódások a kollégiumalapító oklevelekben a 18. század folyamán
15:00 PATAKI Katalin (CEU, doktoranda)
Szerzetesi orvoslás II. József korában: Hasznos tevékenység vagy üldözendő kuruzslás?
15:20 vita, bezárás

Szerzetesség a 18. századi Magyarországon és Erdélyben: Tudományos műhelykonferencia
A Piarista Rend Magyar Tartománya keretén belül az OTKA K 101571 pályázata segítségével működő kutatócsoport szeretettel meghívja a SZERZETESSÉG  A 18. SZÁZADI  MAGYARORSZÁGON című tudományos műhelykonferenciára. PROGRAM I. ülésszak: Hagyomány és megújulás Levezető: Koltai András levéltáros (PRMT) 10:00 SIPTÁR Dániel (OTKA–PRMT, tudományos kutató) A Magyar Királyság és a korábbi hódolt országrész szerzetesi megtelepedéseinek eltérő tendenciái a …

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *