Szerzetesség a 18. századi Magyarországon

A Piarista Rend Magyar Tartománya keretén belül az OTKA K 101571 pályázata segítségével működő kutatócsoport szeretettel meghívja a

Szerzetesség a 18. századi Magyarországon

című tudományos műhelykonferenciára.

Időpont: 2014. október 17.

Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Program:

I. ülésszak: Hagyomány és megújulás

Levezető: Koltai András levéltáros (PRMT)

 • 10:00 SIPTÁR Dániel (OTKA–PRMT, tudományos kutató)
  A Magyar Királyság és a korábbi hódolt országrész szerzetesi megtelepedéseinek eltérő tendenciái a nagy török háború idején
 • 10:20 SZULY Rita (PPKE, doktoranda)
  Adalékok a jezsuita rend 17–18. századi kőszegi történetéhez
 • 10:40 SZACSVAI KIM Katalin (MTA BTK ZTI, tudományos főmunkatárs)
  A vokális-hangszeres zene 18. századi forrásai a váci piaristák anyagában
 • 11:00 vita, szünet

II. ülésszak: Szerzetesség és társulati élet

Levezető: Forgó András egyetemi adjunktus (PPKE)

 • 11:20 KÁDÁR Zsófia (ELTE, doktoranda)
  A jezsuita vezetésű társulati élet első évszázada Magyarországon: A társulatok típusai
 • 11:40 DÉNESI Tamás (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, igazgató)
  Kordás társulat a 18. századi Kantán
 • 12:00 vita, szünet

III. ülésszak: Szerzetesség és irodalom

Levezető: Szelestei Nagy László egyetemi tanár (PPKE)

 • 12:20 MEDGYESY S. Norbert (PPKE)
  Egy ismeretlen forráscsoport, a 18. századi drámaprogramok nevelés- és művelődéstörténeti megközelítése
 • 12:40 DÉRI Eszter (MTA–PPKE, segédmunkatárs)
  A jezsuita Szent Miklós prédikációk
 • 13:00 SZÁDOCZKY Vera (MTA–PPKE, segédmunkatárs)
  Tájköltészet a jezsuita oktatásban (Makó Pál)
 • 13:20 vita, ebéd

IV. ülésszak: Szerzetesség és felvilágosodás

Levezető: Medgyesy S. Norbert egyetemi adjunktus (PPKE)

 • 14:00 FORGÓ András (PPKE)
  Felvilágosult szerzetesség? A szerzetespapi elit kapcsolata a felvilágosodással
 • 14:20 KOLTAI András (PRMT, levéltáros)
  A magyarországi piaristák tanítási gyakorlata a tantervek tükrében
 • 14:40 SZEKÉR Barnabás (ELTE, doktorandusz)
  Hangsúlyeltolódások a kollégiumalapító oklevelekben a 18. század folyamán
 • 15:00 PATAKI Katalin (CEU, doktoranda)
  Szerzetesi orvoslás II. József korában: Hasznos tevékenység vagy üldözendő kuruzslás?
 • 15:20 vita, bezárás

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search