Az első tizenkét szerzetesrend

Mathias Görz freskója, 1715 körül (Pöllau, prépostsági templom)

Elkészült összehasonlító rendtörténeti blogunk (honlapunk) számára az első tizenkét magyarországi, koraújkori szerzetesrend egységes és alapos leírása (oldala). A hozzáférhető szakirodalom segítségével az eddigi lexikonoknál és kézikönyveknél pontosabb és átfogóbb (néha hiánypótló) képet igyekeztünk adni az egyes rendekről, legalábbis középkori és koraújkori vonatkozásban. (1800 utáni sorsukra ugyanis csak a kivételes, legfontosabb esetekben utaltunk.)


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search