Az első tizenkét szerzetesrend

Mathias Görz freskója, 1715 körül (Pöllau, prépostsági templom)

Elkészült összehasonlító rendtörténeti blogunk (honlapunk) számára az első tizenkét magyarországi, koraújkori szerzetesrend egységes és alapos leírása (oldala). A hozzáférhető szakirodalom segítségével az eddigi lexikonoknál és kézikönyveknél pontosabb és átfogóbb (néha hiánypótló) képet igyekeztünk adni az egyes rendekről, legalábbis középkori és koraújkori vonatkozásban. (1800 utáni sorsukra ugyanis csak a kivételes, legfontosabb esetekben utaltunk.)Cite this blog post
Koltai András (2016, December 30). Az első tizenkét szerzetesrend. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un6r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search