Nevelés- és kultúrtörténeti konferencia

Piliscsaba, Stephaneum déli oldala (Mbp/ Wikipédia)

Időpont: 2017. február 22., szerda, 8.30–18.00
Helyszín:  Piliscsaba, Stephaneum, 1. előadóterem
Rendező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstörténeti Kutatócsoport

Program

8:30–8:45 Megnyitó

 •  Dr. Gloviczki Zoltán, intézetvezető, egyetemi docens (PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ)
 • Dr. Őze Sándor, intézetvezető, egyetemi tanár (PPKE BTK Történettudományi Intézet)
 • Dr. Medgyesy S. Norbert, egyetemi docens, a Neveléstörténeti Kutatócsoport tagja
I. szekció (elnök: Őze Sándor)
 • 8:50–9:10 Gloviczki Zoltán PhD habil. (PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ vezetője, egyetemi docens, Piliscsaba): Tankönyv és használata a nyomdászat első évszázadában
 • 9:10–9:30 Koltai András PhD (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Budapest): Az Úr szolgálata és az iskola: Szerzetesség és tanítás az újkorban
 • 9:30–9:50 Bojtos Anita (PhD-hallgató, PPKE Történelemtudományi Intézet): A pálos rendi nevelés lehetőségei és távlatai a XVII. századi magyar rendtartományban
 • 9:50–10:10 Bali János DLA (PPKE Egyházzene Tanszék és a Pázmány Kórus vezetője): Modern zene és oktatás, 1000–1750
 • Vita
II. szekció (elnök: Koltai András)
 • 10:20–10:40 Pintér Márta Zsuzsanna PhD habil. (Eszterházy Károly Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék vezetője, egyetemi docens, Eger): A színház mint nevelési intézmény a XVI–XVIII. században
 • 10:40–11:00 Kovács Eszter PhD: (Országos Széchényi Könyvtár Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztálya, tudományos munkatárs, Budapest): Az olmützi jezsuita iskolák szerepe a magyarországi művelődésben 1773-ig
 • 11:00–11:20 Medgyesy S. Norbert PhD habil. (PPKE BTK Történettudományi Intézet, egyetemi docens, Piliscsaba): Ünnepek és iskolamesterek a 18. századi kisiskolákban–dramatikus játékokkal és epikus-historikus népénekekkel
 • 11:20–11:40 Kovács Bálint PhD (PPKE BTK Armenológiai Tanszék vezetője, Piliscsaba): A mechitarista iskolák szerepe az örmény oktatásban 1749 és 1915 között
 • Vita
III. szekció (elnök: Pintér Márta Zsuzsanna)
 • 11:50–12:10 Rébay Magdolna PhD habil. (Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete, egyetemi adjunktus, Debrecen): Arisztokraták a pozsonyi evangélikus főgimnáziumban a dualizmus korában
 • 12:10–12:30 Szőke Mihály (PPKE BTK történelem, PPKE JÁK hallgató): Az Erdélyi Katolikus Státus elemi iskoláinak helyzete a XIX. század közepén
 • 12:30–12:50 Demjén Balázs Ádám (PPKE BTK történelem szakos hallgató, Piliscsaba): Az Erdélyi Római Katolikus Státus által fenntartott gimnáziumok története az 1860-as években
 • Vita

13.00–13:05 Gergely-járás a Mátra-vidék és Göntérháza (Zala) hagyományából. Előadja: PPKE BTK Boldog Özséb Színtársulat (Stephaneum, aula)

13:10–14:00 Ebédszünet

IV. szekció (elnök: Medgyesy S. Norbert)
 • 14:00–14:20 Benczik Fanny (Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola, történelem tanár): Az angolkisasszonyok Pesti iskolájának története (1787–1997–2017)
 • 14.20–14:40 Frauhammer Krisztina PhD (MTA–Szegedi Tudományegyetem Vallási Kultúrakutató Csoport, tudományos munkatárs, Szeged): Erényvirágok. Az imakönyv műfaja, mint a nevelés eszköze a XIX–XX. század fordulóján
 • 14:40–15:00  Bedők Péter (PPKE BTK történelem és örmény specializációs hallgatója, Piliscsaba): Muraköz oktatási helyzete a XIX. században
 • 15:00–15:20  Pál Ferenc (Vas Megyei Levéltár tudományos munkatársa, Szombathely): Az iskolák községesítése. Konfliktusok a szombathelyi egyházmegye katolikus népiskolái körül az 1868. évi népiskolai törvény okán
 •  Vita
V. szekció (elnök: Gloviczki Zoltán)
 • 15:30–15:50 G. Molnár Péter PhD (PPKE BTK VJTK, a Sodalitas Tehetséggondozó Program titkára): Az újpesti római katolikus népiskola 1869–1870-ben
 • 15:50–16:10 Nagy Boglárka (Tanár, a PPKE BTK diplomázott hallgatója): Bárczy István és Lajta Béla épített öröksége–Egy iskolapalota a Vas utcában
 • 16.10–16:30  Godena Albert (PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatója): Oktatás és képzés a győri Fa- és Fémipari Szakiskola működésének első évtizedében (1901–1911)
 • 16:30–16:50 Rétfalvi Balázs (Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár vezetője, a PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatója): A Szombathelyi Egyházmegye 20. századi tanfelügyelői iratai és forrásértékük
 •  Vita

17.30   Zárszó

Részletes program és az előadások rezüméi: https://btk.ppke.hu/karunkrol/hirek/neveles-es-kulturtorteneti-konferencia

Facebook: https://www.facebook.com/events/608846449239936/


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search