Nevelés- és kultúrtörténeti konferencia

Piliscsaba, Stephaneum déli oldala (Mbp/ Wikipédia)

Időpont: 2017. február 22., szerda, 8.30–18.00
Helyszín:  Piliscsaba, Stephaneum, 1. előadóterem
Rendező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstörténeti Kutatócsoport

Program

8:30–8:45 Megnyitó

 •  Dr. Gloviczki Zoltán, intézetvezető, egyetemi docens (PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ)
 • Dr. Őze Sándor, intézetvezető, egyetemi tanár (PPKE BTK Történettudományi Intézet)
 • Dr. Medgyesy S. Norbert, egyetemi docens, a Neveléstörténeti Kutatócsoport tagja
I. szekció (elnök: Őze Sándor)
 • 8:50–9:10 Gloviczki Zoltán PhD habil. (PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ vezetője, egyetemi docens, Piliscsaba): Tankönyv és használata a nyomdászat első évszázadában
 • 9:10–9:30 Koltai András PhD (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Budapest): Az Úr szolgálata és az iskola: Szerzetesség és tanítás az újkorban
 • 9:30–9:50 Bojtos Anita (PhD-hallgató, PPKE Történelemtudományi Intézet): A pálos rendi nevelés lehetőségei és távlatai a XVII. századi magyar rendtartományban
 • 9:50–10:10 Bali János DLA (PPKE Egyházzene Tanszék és a Pázmány Kórus vezetője): Modern zene és oktatás, 1000–1750
 • Vita
II. szekció (elnök: Koltai András)
 • 10:20–10:40 Pintér Márta Zsuzsanna PhD habil. (Eszterházy Károly Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék vezetője, egyetemi docens, Eger): A színház mint nevelési intézmény a XVI–XVIII. században
 • 10:40–11:00 Kovács Eszter PhD: (Országos Széchényi Könyvtár Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztálya, tudományos munkatárs, Budapest): Az olmützi jezsuita iskolák szerepe a magyarországi művelődésben 1773-ig
 • 11:00–11:20 Medgyesy S. Norbert PhD habil. (PPKE BTK Történettudományi Intézet, egyetemi docens, Piliscsaba): Ünnepek és iskolamesterek a 18. századi kisiskolákban–dramatikus játékokkal és epikus-historikus népénekekkel
 • 11:20–11:40 Kovács Bálint PhD (PPKE BTK Armenológiai Tanszék vezetője, Piliscsaba): A mechitarista iskolák szerepe az örmény oktatásban 1749 és 1915 között
 • Vita
III. szekció (elnök: Pintér Márta Zsuzsanna)
 • 11:50–12:10 Rébay Magdolna PhD habil. (Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete, egyetemi adjunktus, Debrecen): Arisztokraták a pozsonyi evangélikus főgimnáziumban a dualizmus korában
 • 12:10–12:30 Szőke Mihály (PPKE BTK történelem, PPKE JÁK hallgató): Az Erdélyi Katolikus Státus elemi iskoláinak helyzete a XIX. század közepén
 • 12:30–12:50 Demjén Balázs Ádám (PPKE BTK történelem szakos hallgató, Piliscsaba): Az Erdélyi Római Katolikus Státus által fenntartott gimnáziumok története az 1860-as években
 • Vita

13.00–13:05 Gergely-járás a Mátra-vidék és Göntérháza (Zala) hagyományából. Előadja: PPKE BTK Boldog Özséb Színtársulat (Stephaneum, aula)

13:10–14:00 Ebédszünet

IV. szekció (elnök: Medgyesy S. Norbert)
 • 14:00–14:20 Benczik Fanny (Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola, történelem tanár): Az angolkisasszonyok Pesti iskolájának története (1787–1997–2017)
 • 14.20–14:40 Frauhammer Krisztina PhD (MTA–Szegedi Tudományegyetem Vallási Kultúrakutató Csoport, tudományos munkatárs, Szeged): Erényvirágok. Az imakönyv műfaja, mint a nevelés eszköze a XIX–XX. század fordulóján
 • 14:40–15:00  Bedők Péter (PPKE BTK történelem és örmény specializációs hallgatója, Piliscsaba): Muraköz oktatási helyzete a XIX. században
 • 15:00–15:20  Pál Ferenc (Vas Megyei Levéltár tudományos munkatársa, Szombathely): Az iskolák községesítése. Konfliktusok a szombathelyi egyházmegye katolikus népiskolái körül az 1868. évi népiskolai törvény okán
 •  Vita
V. szekció (elnök: Gloviczki Zoltán)
 • 15:30–15:50 G. Molnár Péter PhD (PPKE BTK VJTK, a Sodalitas Tehetséggondozó Program titkára): Az újpesti római katolikus népiskola 1869–1870-ben
 • 15:50–16:10 Nagy Boglárka (Tanár, a PPKE BTK diplomázott hallgatója): Bárczy István és Lajta Béla épített öröksége–Egy iskolapalota a Vas utcában
 • 16.10–16:30  Godena Albert (PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatója): Oktatás és képzés a győri Fa- és Fémipari Szakiskola működésének első évtizedében (1901–1911)
 • 16:30–16:50 Rétfalvi Balázs (Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár vezetője, a PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatója): A Szombathelyi Egyházmegye 20. századi tanfelügyelői iratai és forrásértékük
 •  Vita

17.30   Zárszó

Részletes program és az előadások rezüméi: https://btk.ppke.hu/karunkrol/hirek/neveles-es-kulturtorteneti-konferencia

Facebook: https://www.facebook.com/events/608846449239936/Cite this blog post
Koltai András (2017, February 20). Nevelés- és kultúrtörténeti konferencia. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un6s

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search