Oktatás, felekezetek és városi társadalom

Pozsony, jezsuita templom

Jezsuiták a kora újkori Pozsony egyházi intézményrendszerében: Tudományos konferencia
Időpont: 2017. május 9., kedd
Helyszín: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.

Program

9.00–9.10 Köszöntők

I. szekció, levezető elnök: Molnár Antal

9.10–10.30

  • Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony új szerepkörei a 16–17. században
  • H. Németh István: Pozsony centrális szerepköreinek hatásai és jellegzetességei a magyarországi városhálózatban

10.30–11.00 szünet

11.00–12.20

  • Fazekas István: A katolikus egyház helyzete és intézményrendszere a kora újkori Pozsonyban
  • Eva Kowalská: Die Stelle der Evangelischen Gemeinde in Pressburg in den Ereignissen des 18. Jahrhunderts
  • Frederik Federmayer: Die Karriermöglichkeiten der Beamten in der Hauptstadt Pressburg im 17. Jahrhundert

12.20–13.30 ebéd

II. szekció, levezető elnök: Mihalik Béla

13.30–14.30

  • Kádár Zsófia: A pozsonyi jezsuita kollégium mint komplex intézmény a 17. században
  • Zuzana Ludiková: Pozsony város jezsuita művészeti öröksége

14.30–15.00 szünet

15.00–16.00

  • Tóth Árpád: A pozsonyi evangélikus gimnázium 18. századi diáksága és a kutatás társadalomtörténeti tanulságai
  • Kökényesi Zsolt: A pozsonyi jezsuita gimnázium diáklétszámváltozásai a 17–18. században

16.00 zárszó: Fazekas István

A műhelykonferenciát a „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” című, K 116116 számú NKFIH-projekt (vezető kutató: Fazekas István), valamint a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára szervezi.Cite this blog post
Koltai András (2017, April 11). Oktatás, felekezetek és városi társadalom. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un6v

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search