Oktatás, felekezetek és városi társadalom

Pozsony, jezsuita templom

Jezsuiták a kora újkori Pozsony egyházi intézményrendszerében: Tudományos konferencia
Időpont: 2017. május 9., kedd
Helyszín: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.

Program

9.00–9.10 Köszöntők

I. szekció, levezető elnök: Molnár Antal

9.10–10.30

  • Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony új szerepkörei a 16–17. században
  • H. Németh István: Pozsony centrális szerepköreinek hatásai és jellegzetességei a magyarországi városhálózatban

10.30–11.00 szünet

11.00–12.20

  • Fazekas István: A katolikus egyház helyzete és intézményrendszere a kora újkori Pozsonyban
  • Eva Kowalská: Die Stelle der Evangelischen Gemeinde in Pressburg in den Ereignissen des 18. Jahrhunderts
  • Frederik Federmayer: Die Karriermöglichkeiten der Beamten in der Hauptstadt Pressburg im 17. Jahrhundert

12.20–13.30 ebéd

II. szekció, levezető elnök: Mihalik Béla

13.30–14.30

  • Kádár Zsófia: A pozsonyi jezsuita kollégium mint komplex intézmény a 17. században
  • Zuzana Ludiková: Pozsony város jezsuita művészeti öröksége

14.30–15.00 szünet

15.00–16.00

  • Tóth Árpád: A pozsonyi evangélikus gimnázium 18. századi diáksága és a kutatás társadalomtörténeti tanulságai
  • Kökényesi Zsolt: A pozsonyi jezsuita gimnázium diáklétszámváltozásai a 17–18. században

16.00 zárszó: Fazekas István

A műhelykonferenciát a „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” című, K 116116 számú NKFIH-projekt (vezető kutató: Fazekas István), valamint a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára szervezi.


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search