Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon

X. Lelkiségtörténeti Konferencia

április 21–22., PPKE BTK Sophianum (Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán tér 1.), I. emelet, 112. terem

MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport

Program

Április 21. péntek

 • 9.30–10.00 A konferenciát megnyitja: Főtisztelendő Dr. Fodor György, a PPKE BTK dékánja

1. szekció elnök: P. Vásárhelyi Judit

 • 10.00–10.20 Korondi Ágnes: Tanítás és tanulás a kódexirodalom egyháztanítókról szóló legendáiban
 • 10.20–10.40 Szabó András: A wittenbergi magyar coetus, mint lelkészképző intézmény
 • 10.40–11.00 Voigt Vilmos: Egy elfelejtett elfelejtő: Petrus Kisviczay: Selectiora Adagia Latino–Hungarica
 • 11.00–11.30 vita, kávé

2. szekció elnök: Mihalik Béla

 • 11.30–11.50 Kádár Zsófia: Leánynevelés jezsuita szellemben: az angolkisasszonyok pozsonyi gimnáziuma (1628/1629)
 • 11.50–12.10 Bíró Csilla: Jezsuita latintanítás Nagyszombatban, a 17–18. században
 • 12.10–12.30 Farmati Anna: Angyali ifjak a jezsuita konviktusokban. Gonzaga Szent Alajos tiszteletének pedagógiája
 • 12.30–12.50 Szádoczki Vera: Vallásra nevelés a jezsuita poétikaoktatásban
 • 12.50–13.00 vita
 • 13.00–14.15 ebéd a városban

3. szekció elnök: Verók Attila

 • 14.15–14.35 Mizera Tamás: Lelkiségi irodalom a kora újkori Felvidék tanítókönyvtáraiban
 • 14.35–14.55 Guitman Barnabás: A bártfai iskola a humanizmus és a reformáció határán
 • 14.55–15.20 vita kávé

4. szekció elnök: Szelestei N. László

 • 15.20–15.40 Petrőczi Éva: Hit és pedagógia Szőnyi Nagy István „Magyar Oskolá”-jában
 • 15.40–16.00 Dóbék Ágnes: Az egri szeminárium tankönyvei (1754–1761)
 • 16.00–16.20 Verók Attila: Többszörösen megreformált oktatás az erdélyi szászoknál. Johannes Honterustól Stephan Ludwig Rothig
 • 16.20–16.50 vita kávé

5. szekció elnök: Tusor Péter

 • 16.50–17.10 Siptár Dániel: A ladiszlaita ferences rendtartományi Studium Pécsett a 18. században
 • 17.10–17.30 Bajáki Rita: Klarissza apácanevelés
 • 17.30–17.40 vita

Április 22. szombat

6. szekció elnök: Szabó András

 • 10.00–10.20 Barna Gábor: Egy 18. századi katekizmus és 19. századi továbbélése
 • 10.20–10.40 Hubert Ildikó: Önnevelés a szakrális irodalom segítségével
 • 10.40–11.00 Frauhammer Krisztina: Imakönyv és alfabetizáció
 • 11.00–11.20 Szigeti Jenő: Hitoktatás a puritán házi istentiszteleten
 • 11.20–11.40 vita, kávé

7. szekció elnök: Frauhammer Krisztina

 • 11.40–12.00 Maczák Ibolya: „Édesanyám, virág voltam” Iskolai nyomtatványok Teleki III. Sándor emlékére
 • 12.00–12.20 Pap Sára Írisz: A kegyességi metszetolvasás
 • 12.20–12.40 Gesztelyi Hermina: A lelkiség szerepe a női művelődésben
 • 12.40–12.50 vita
 • büféebéd a helyszínen

8. szekció elnök: Bajáki Rita

 • 13.10–13.30 Szelestei N. László: A moderátorok szerepe a kora újkori oktatásban és nevelésben
 • 13.30–13.50 Gyöngyössy Orsolya: Kántorok a katedrán. A kántori és tanítói hivatal szétválása Csongrádon a 18–19. században
 • 13.50–14.10 Koltai András: Hitre nevelés a magyarországi piarista iskolákban a 18. században
 • 14.10–14.30 vita
 • 14.30 zárszó

facebook: https://www.facebook.com/events/1893253767555393/Cite this blog post
Koltai András (2017, April 10). Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un6u

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search