Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon

X. Lelkiségtörténeti Konferencia

április 21–22., PPKE BTK Sophianum (Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán tér 1.), I. emelet, 112. terem

MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport

Program

Április 21. péntek

 • 9.30–10.00 A konferenciát megnyitja: Főtisztelendő Dr. Fodor György, a PPKE BTK dékánja

1. szekció elnök: P. Vásárhelyi Judit

 • 10.00–10.20 Korondi Ágnes: Tanítás és tanulás a kódexirodalom egyháztanítókról szóló legendáiban
 • 10.20–10.40 Szabó András: A wittenbergi magyar coetus, mint lelkészképző intézmény
 • 10.40–11.00 Voigt Vilmos: Egy elfelejtett elfelejtő: Petrus Kisviczay: Selectiora Adagia Latino–Hungarica
 • 11.00–11.30 vita, kávé

2. szekció elnök: Mihalik Béla

 • 11.30–11.50 Kádár Zsófia: Leánynevelés jezsuita szellemben: az angolkisasszonyok pozsonyi gimnáziuma (1628/1629)
 • 11.50–12.10 Bíró Csilla: Jezsuita latintanítás Nagyszombatban, a 17–18. században
 • 12.10–12.30 Farmati Anna: Angyali ifjak a jezsuita konviktusokban. Gonzaga Szent Alajos tiszteletének pedagógiája
 • 12.30–12.50 Szádoczki Vera: Vallásra nevelés a jezsuita poétikaoktatásban
 • 12.50–13.00 vita
 • 13.00–14.15 ebéd a városban

3. szekció elnök: Verók Attila

 • 14.15–14.35 Mizera Tamás: Lelkiségi irodalom a kora újkori Felvidék tanítókönyvtáraiban
 • 14.35–14.55 Guitman Barnabás: A bártfai iskola a humanizmus és a reformáció határán
 • 14.55–15.20 vita kávé

4. szekció elnök: Szelestei N. László

 • 15.20–15.40 Petrőczi Éva: Hit és pedagógia Szőnyi Nagy István „Magyar Oskolá”-jában
 • 15.40–16.00 Dóbék Ágnes: Az egri szeminárium tankönyvei (1754–1761)
 • 16.00–16.20 Verók Attila: Többszörösen megreformált oktatás az erdélyi szászoknál. Johannes Honterustól Stephan Ludwig Rothig
 • 16.20–16.50 vita kávé

5. szekció elnök: Tusor Péter

 • 16.50–17.10 Siptár Dániel: A ladiszlaita ferences rendtartományi Studium Pécsett a 18. században
 • 17.10–17.30 Bajáki Rita: Klarissza apácanevelés
 • 17.30–17.40 vita

Április 22. szombat

6. szekció elnök: Szabó András

 • 10.00–10.20 Barna Gábor: Egy 18. századi katekizmus és 19. századi továbbélése
 • 10.20–10.40 Hubert Ildikó: Önnevelés a szakrális irodalom segítségével
 • 10.40–11.00 Frauhammer Krisztina: Imakönyv és alfabetizáció
 • 11.00–11.20 Szigeti Jenő: Hitoktatás a puritán házi istentiszteleten
 • 11.20–11.40 vita, kávé

7. szekció elnök: Frauhammer Krisztina

 • 11.40–12.00 Maczák Ibolya: „Édesanyám, virág voltam” Iskolai nyomtatványok Teleki III. Sándor emlékére
 • 12.00–12.20 Pap Sára Írisz: A kegyességi metszetolvasás
 • 12.20–12.40 Gesztelyi Hermina: A lelkiség szerepe a női művelődésben
 • 12.40–12.50 vita
 • büféebéd a helyszínen

8. szekció elnök: Bajáki Rita

 • 13.10–13.30 Szelestei N. László: A moderátorok szerepe a kora újkori oktatásban és nevelésben
 • 13.30–13.50 Gyöngyössy Orsolya: Kántorok a katedrán. A kántori és tanítói hivatal szétválása Csongrádon a 18–19. században
 • 13.50–14.10 Koltai András: Hitre nevelés a magyarországi piarista iskolákban a 18. században
 • 14.10–14.30 vita
 • 14.30 zárszó

facebook: https://www.facebook.com/events/1893253767555393/


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search