Történelem és Muzeológia (Miskolc) 2016:2

„Szerzetesi nagy alázatossággal” – Kelemen Didák és kora – Szerzetesrendek Magyarországon a 18. század első felében
nemzetközi konferencia (2016. szept. 23–24. MTA MAB székháza, Miskolc) válogatott előadásai
Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat 3(2016), 2. szám

Tartalom

Program 55–57.
MACZÁK Ibolya: Két úrasszony – egy beszéd. Kelemen Didák két temetési beszéde (1718, 1724)
Two ladies one oration: Funeral orations of P. Didacus Kelemen OFMConv
58–64.
RANCZ Teréz: P. Kelemen Didák Károlyi Sándorhoz írott leveleinek és Búzafejek c. prédikációgyűjteményének nyelvi elemzése
A language analysis of Didacus Kelemen’s letters and sermons entitled ‘Búzafejek’ (Wheat Heads)
65–72.
KORHECZ PAPP Zsuzsanna–FÁBIÁN Borbála: A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány barokk művészeti
öröksége
The baroque art heritage of Franciscan Province dedicated to St. John Capistrano
73–99.
FAA-LENDVAI Erzsébet: Bencés könyvtárak a 18. századi Magyarországon
Benedictine Libraries in the 18th century Hungary
100–110.
SEBŐK Szilvia: A Szent Orsolya Rend megalakulása és magyarországi tevékenysége
Founding the Company St. Ursula and its activities in Hungary
111–119.
GYULAI Éva: A jezsuiták visszatelepedése Sárospatakra 1711-ben
Resettlement of the Jesuits to Sárospatak in 1711
120–131.

 


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search