Történelem és Muzeológia (Miskolc) 2016:2

„Szerzetesi nagy alázatossággal” – Kelemen Didák és kora – Szerzetesrendek Magyarországon a 18. század első felében
nemzetközi konferencia (2016. szept. 23–24. MTA MAB székháza, Miskolc) válogatott előadásai
Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat 3(2016), 2. szám

Tartalom

Program 55–57.
MACZÁK Ibolya: Két úrasszony – egy beszéd. Kelemen Didák két temetési beszéde (1718, 1724)
Two ladies one oration: Funeral orations of P. Didacus Kelemen OFMConv
58–64.
RANCZ Teréz: P. Kelemen Didák Károlyi Sándorhoz írott leveleinek és Búzafejek c. prédikációgyűjteményének nyelvi elemzése
A language analysis of Didacus Kelemen’s letters and sermons entitled ‘Búzafejek’ (Wheat Heads)
65–72.
KORHECZ PAPP Zsuzsanna–FÁBIÁN Borbála: A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány barokk művészeti
öröksége
The baroque art heritage of Franciscan Province dedicated to St. John Capistrano
73–99.
FAA-LENDVAI Erzsébet: Bencés könyvtárak a 18. századi Magyarországon
Benedictine Libraries in the 18th century Hungary
100–110.
SEBŐK Szilvia: A Szent Orsolya Rend megalakulása és magyarországi tevékenysége
Founding the Company St. Ursula and its activities in Hungary
111–119.
GYULAI Éva: A jezsuiták visszatelepedése Sárospatakra 1711-ben
Resettlement of the Jesuits to Sárospatak in 1711
120–131.

 Cite this blog post
Koltai András (2017, July 13). Történelem és Muzeológia (Miskolc) 2016:2. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un72

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search