A 800 éves domonkos rend Magyarországon

A középkori provincia felbomlásától a közelmúltig
szerk. Barna Gábor, Zágordhidi Czigány Balázs
Szent István Tudomámnyos Akadémia–Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Budapest–Vasvár, 2017
(Magyar domonkos rendtörténet 2), 228 pp.

A domonkos rend jubileumi esztendejének kiemelkedő szakmai eseménye volt az a kettős konferencia, amelynek egyik része a rend középkorára, másik pedig új- és legújabb kori történetére irányította a figyelmet. A székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet 2016. november 2–3-án rendezte meg Az első 300 év Magyarországon és Európában című nemzetközi konferenciáját, amelyen történészek, régészek, irodalom- és művelődéstörténészek mutatták be a hazai és európai domonkosokkal kapcsolatos legújabb kutatási eredményeiket. Az előadásokat közzétevő, számos újdonsággal szolgáló és gazdagon illusztrált konferenciakötet a közelmúltban látott napvilágot.

A program folytatásaként 2016. november 4-én, Budapesten rendezte meg a Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége, a Szent István Tudományos Akadémia és a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény A 800 éves domonkos rend Magyarországon című konferenciát, ahol tizennégy előadás hangzott el a magyar rendtartomány történetéről, a középkori provincia felbomlásától a domonkos rend rendszerváltás utáni újjászerveződéséig terjedő időszakból. Kötetünk – néhány kivétellel – ezen előadások szerkesztett és bővített, a lehetőségekhez mérten jól illusztrált és dokumentált anyagát tartalmazza.

A jubileum alkalmából a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény egy rendtörténeti sorozatot indít útjára, amely a Magyar domonkos rendtörténet címet viseli, a jelen kötet ennek a sorozatnak a második darabja. Az elsőség – már csak tiszteletből is – Implom Lajos OP (1903-1969) Adatok a Szent Domonkos-rend magyarországi tartományának történetéhez című munkáját illeti meg. A szerző, aki a szerzetesrendek 1950. évi feloszlatása idején a magyar domonkos provincia elöljárója volt, egész élete során gyűjtötte a rendtartomány történetére vonatkozó adatokat, majd a középkori részt élete vége felé mint az Akadémiai Könyvtár könyvtári segédmunkása tisztázta le és hagyta ránk. Ez a szakmai szempontból rendkívül értékes, a rend identitása és hazai történetének kontinuitása szempontjából pedig szimbolikus jelentőségű mű konferenciakötetünkkel párhuzamosan mint a sorozat első kötete lát napvilágot.

Tartalom

 • Barna Gábor–Zágordhidi Czigány Balázs, Előszó, 7–10
 • Siptár Dániel: Magyarországi domonkosok a XVI, században, 13–24.
 • Kiss Gábor: A domonkos rend első templomépítkezése Szombathelyen: A Szent Márton-templom szentélye 1638 és 1668 között, 25–40.
 • Veress Ferenc: A soproni domonkos templom és kora, 41–56.
 • Pál Ferenc: A Szombathelyi egyházmegye és a domonkosok kapcsolata a XIX. század második felében, 57–68.
 • Zágorhidi Czigány Balázs: A magyar domonkosok történeti névtára (1857–1950): Mutatványok egy készülő adattárból, 69–90.
 • Gilányi Magdolna: „Misericordias Domini in aeternum cantabo”: Bőle Kornél (1887–1961) kéziratos visszaemlékezései 91–104.
 • Molnár Ferenc: Árpád-házi Szent Margit legendája XX, századi magyar regényekben (A szöveghagyományozódás kérdéseiről) 105–128.
 • Barna Gábor: Árpád-házi Margit szentté avatásának központi ünnepsége 1944 januárjában, 129–144.
 • Havas Lászlóné: Domonkosok Debrecenben (1942–1950), 145–168.
 • Kerekes Ibolya: Szemlélődő domonkos apácák Szegeden (1948–1950), 169–180.
 • Soós Viktor Attila: Magyar domonkos szerzetesek az illegalitás éveiben, 181–194.
 • Farkas Éva Imelda: Domonkos nővérek a szétszóratásban, az egyházüldözés évtizedeiben, 195–210.
 • Fotóösszeállítás a jubileumi konferenciáról 211–216
 • A jubileumi rendtörténeti vándorkiállítás tablói 217–222.

Könyvbemutató

A Szent Domonkos-rend 800 éves jubileumához kapcsolódó kiadványok bemutatóját a Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége, a Szent István Tudományos Akadémia, a székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet, és a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény 2017. december 12-én, kedden délután 3 órakor tartja a PPKE Jogtudományi Karának Dísztermében (Budapest, Szentkirályi utca 28. II. em.)

Köszöntők:

 • Kostecki Andrzej OP vikárius képviseletében Bejczi Tibor OP (Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége)
 • Sarbak Gábor másodelnök (Szent István Tudományos Akadémia)
 • Csurgai Horváth József, igazgató (Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár)

Az első 300 év Magyarországon és Európában
című kötetet bemutatja: Molnár Antal tudományos főmunkatárs (MTA BTK Történettudományi Intézet)

A 800 éves domonkos rend Magyarországon
című kötetet bemutatja: Koltai András levéltárvezető (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára)

A jubileumhoz kapcsolódó további kiadványok:
   A Szent Domonkos Rend és a kunok (Kunszentmártonban rendezett konferencia előadásai)
   Domonkos szentek és szent helyek (Debrecenben rendezett konferencia előadásai)
ismerteti: Forgács Hajnalka doktorjelölt (PPKE Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar)

Zárszó: Barna Gábor főtitkár (Szent István Tudományos Akadémia)

Zágorhidi Czigány Balázs gyűjteményvezető (Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény)

Közreműködik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének kórusa (vezényel Vakler Anna)

Lásd még: http://dominicana.hu/77-hirek/148-meghivo


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search