A 800 éves domonkos rend Magyarországon

A középkori provincia felbomlásától a közelmúltig
szerk. Barna Gábor, Zágordhidi Czigány Balázs
Szent István Tudomámnyos Akadémia–Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Budapest–Vasvár, 2017
(Magyar domonkos rendtörténet 2), 228 pp.

A domonkos rend jubileumi esztendejének kiemelkedő szakmai eseménye volt az a kettős konferencia, amelynek egyik része a rend középkorára, másik pedig új- és legújabb kori történetére irányította a figyelmet. A székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet 2016. november 2–3-án rendezte meg Az első 300 év Magyarországon és Európában című nemzetközi konferenciáját, amelyen történészek, régészek, irodalom- és művelődéstörténészek mutatták be a hazai és európai domonkosokkal kapcsolatos legújabb kutatási eredményeiket. Az előadásokat közzétevő, számos újdonsággal szolgáló és gazdagon illusztrált konferenciakötet a közelmúltban látott napvilágot.

A program folytatásaként 2016. november 4-én, Budapesten rendezte meg a Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége, a Szent István Tudományos Akadémia és a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény A 800 éves domonkos rend Magyarországon című konferenciát, ahol tizennégy előadás hangzott el a magyar rendtartomány történetéről, a középkori provincia felbomlásától a domonkos rend rendszerváltás utáni újjászerveződéséig terjedő időszakból. Kötetünk – néhány kivétellel – ezen előadások szerkesztett és bővített, a lehetőségekhez mérten jól illusztrált és dokumentált anyagát tartalmazza.

A jubileum alkalmából a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény egy rendtörténeti sorozatot indít útjára, amely a Magyar domonkos rendtörténet címet viseli, a jelen kötet ennek a sorozatnak a második darabja. Az elsőség – már csak tiszteletből is – Implom Lajos OP (1903-1969) Adatok a Szent Domonkos-rend magyarországi tartományának történetéhez című munkáját illeti meg. A szerző, aki a szerzetesrendek 1950. évi feloszlatása idején a magyar domonkos provincia elöljárója volt, egész élete során gyűjtötte a rendtartomány történetére vonatkozó adatokat, majd a középkori részt élete vége felé mint az Akadémiai Könyvtár könyvtári segédmunkása tisztázta le és hagyta ránk. Ez a szakmai szempontból rendkívül értékes, a rend identitása és hazai történetének kontinuitása szempontjából pedig szimbolikus jelentőségű mű konferenciakötetünkkel párhuzamosan mint a sorozat első kötete lát napvilágot.

Tartalom

 • Barna Gábor–Zágordhidi Czigány Balázs, Előszó, 7–10
 • Siptár Dániel: Magyarországi domonkosok a XVI, században, 13–24.
 • Kiss Gábor: A domonkos rend első templomépítkezése Szombathelyen: A Szent Márton-templom szentélye 1638 és 1668 között, 25–40.
 • Veress Ferenc: A soproni domonkos templom és kora, 41–56.
 • Pál Ferenc: A Szombathelyi egyházmegye és a domonkosok kapcsolata a XIX. század második felében, 57–68.
 • Zágorhidi Czigány Balázs: A magyar domonkosok történeti névtára (1857–1950): Mutatványok egy készülő adattárból, 69–90.
 • Gilányi Magdolna: „Misericordias Domini in aeternum cantabo”: Bőle Kornél (1887–1961) kéziratos visszaemlékezései 91–104.
 • Molnár Ferenc: Árpád-házi Szent Margit legendája XX, századi magyar regényekben (A szöveghagyományozódás kérdéseiről) 105–128.
 • Barna Gábor: Árpád-házi Margit szentté avatásának központi ünnepsége 1944 januárjában, 129–144.
 • Havas Lászlóné: Domonkosok Debrecenben (1942–1950), 145–168.
 • Kerekes Ibolya: Szemlélődő domonkos apácák Szegeden (1948–1950), 169–180.
 • Soós Viktor Attila: Magyar domonkos szerzetesek az illegalitás éveiben, 181–194.
 • Farkas Éva Imelda: Domonkos nővérek a szétszóratásban, az egyházüldözés évtizedeiben, 195–210.
 • Fotóösszeállítás a jubileumi konferenciáról 211–216
 • A jubileumi rendtörténeti vándorkiállítás tablói 217–222.

Könyvbemutató

A Szent Domonkos-rend 800 éves jubileumához kapcsolódó kiadványok bemutatóját a Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége, a Szent István Tudományos Akadémia, a székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet, és a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény 2017. december 12-én, kedden délután 3 órakor tartja a PPKE Jogtudományi Karának Dísztermében (Budapest, Szentkirályi utca 28. II. em.)

Köszöntők:

 • Kostecki Andrzej OP vikárius képviseletében Bejczi Tibor OP (Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége)
 • Sarbak Gábor másodelnök (Szent István Tudományos Akadémia)
 • Csurgai Horváth József, igazgató (Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár)

Az első 300 év Magyarországon és Európában
című kötetet bemutatja: Molnár Antal tudományos főmunkatárs (MTA BTK Történettudományi Intézet)

A 800 éves domonkos rend Magyarországon
című kötetet bemutatja: Koltai András levéltárvezető (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára)

A jubileumhoz kapcsolódó további kiadványok:
   A Szent Domonkos Rend és a kunok (Kunszentmártonban rendezett konferencia előadásai)
   Domonkos szentek és szent helyek (Debrecenben rendezett konferencia előadásai)
ismerteti: Forgács Hajnalka doktorjelölt (PPKE Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar)

Zárszó: Barna Gábor főtitkár (Szent István Tudományos Akadémia)

Zágorhidi Czigány Balázs gyűjteményvezető (Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény)

Közreműködik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének kórusa (vezényel Vakler Anna)

Lásd még: http://dominicana.hu/77-hirek/148-meghivoCite this blog post
Koltai András (2017, December 2). A 800 éves domonkos rend Magyarországon. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un7a

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search