Jezsuita jelenlét Győrben a 17–18. században

Tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez
szerk. Fazekas István, Kádár Zsófia, Kökényesi Zsolt
Szent Mór Bencés Perjelség, Győr, 2017

Könyvbemutató

A 2016-ban tartott konferencia előadásait tartalmazó kötet bemutatójára Győrben 2017. november 10-én került sor, a „Tanítás, tudomány, lelkipásztorkodás – Szent Benedek fiai Győrben 1802–2017” című konferencia keretében, ahol Tusor Péter, az MTA doktora, a PPKE docense mutatta be.

Budapesten bemutatására 2018. január 10-én, szerdán 16 órától kerül sor a Párbeszéd Háza Pedro Arrupe-termében (1085 Budapest, Horánszky utca 20.). Köszöntőt mond P. Vízi Elemér SJ tartományfőnök és Sárai-Szabó Kelemen OSB győri perjel. Bemutatja Molnár Antal történész, az MTA BTK TTI tudományos főmunkatársa, az EL TE BTK egyetemi docense és Terdik Szilveszter művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum főmuzeológusa.
Az esemény házigazdája a Jezsuita Levéltár.

Tartalom

 • Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel: Köszöntő
 • Forrai Tamás SJ: Köszöntő
 • Fazekas István, Kádár Zsófia, Kökényesi Zsolt: Előszó
 • Fazekas István–Kádár Zsófia: A győri jezsuita templom 17. századi jótevői, a támogatók körének rekonstrukciója / Die Benefaktoren der Raaber Jesuitenkirche im 17. Jahrhundert, eine Rekonstruktion des Kreises ihrer Wohltäter, 13-59

I. JEZSUITA RENDHÁZ ÉS GIMNÁZIUM

 • Fazekas István: Győr és a jezsuita rend a 17. században – Szereplők, érdekek, ellenérdekek / Győr/Raab und die Jesuiten im 17. Jahrhundert – Beteiligten, Interessen und Gegeninteressen, 63-85.
 • Kádár Zsófia: A győri jezsuita kollégium intézményi funkciói a 17. században (1626–1671) / The institutional functions of the Jesuit college in Győr in the seventeenth century (1626–1671), 87-129.
 • Kökényesi Zsolt: A győri jezsuita gimnázium diáksága a kezdetektől a feloszlatásig (1630–1773), különös tekintettel a főnemesi tanulókra / Die Schülerschaft des Jesuitengymnasiums von Győr/Raab von dem Anfang bis zu der Aufhebung (1630–1773), mit besonderem Hinblick auf die hochadeligen Schüler, 133-167.

II. A SZENT IGNÁC-TEMPLOM ÉS MŰVÉSZETI KIALAKÍTÁSA

 • Galavics Géza: A győri jezsuita templom 17. századi művészeti koncepciója és az abban megjelenő társadalomkép / Das architektonische und bildkünstlerische Konzept der Hl. Ignatiuskirche zu Győr/Raab und das dadurch vermittelte Gesellschaftsbild, 171-239.
 • Serfőző Szabolcs: A győri Szent Ignác-templom belső kialakítása a 18. század közepén / Die Innenausstattung der Hl. Ignatiuskirche zu Győr/Raab um Mitte des 18. Jahrhunderts, 241-269.

III. EGYHÁZI TÁRSADALOM, JEZSUITA LELKIPÁSZTORKODÁS, VALLÁSOS TÁRSULATOK

 • Horváth József: Végrendeleti adományok a győri jezsuiták és más egyházi testületek javára a 17. században / Testamentarische Legaten für die Raaber Jesuiten und für andere kirchliche Gemeinschaften im 17. Jahrhundert, 273-305.
 • Kádár Zsófia: Az urak Patrona Hungariae-társulata a 17. században / The Patrona Hungariae congregation of the gentlemen in the seventeenth century, 307-333.
 • Székely Zoltán: A győri németek Győzedelmes Mária-kongregációja és annak albuma – Kutatási beszámoló / Sodalität Maria de Victoria der Deutschen von Győr/Raab und dessen Album – Ein Forschungsbericht, 335-363.
 • Barkó Gábor Ágoston OSB: Ünnepek és városi térhasználat a kora újkori Győrben a ferencesek példáján / Feierlichkeiten und städtische Raumnutzung in Győr/Raab in der Frühen Neuzeit am Beispiel der Franziskaner, 365-381.


Cite this blog post
Koltai András (2017, December 18). Jezsuita jelenlét Győrben a 17–18. században. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un7c

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search