Locus pietatis et vitae

Locus pietatis et vitae (2007)

konferencia, Hejnice/Haindorf, 2007. szept. 13-15.

Kiadvány:

  • Locus pietatis et vitae: sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007,
    sestavily Ivana Čornejová, Hedvika Kuchařová, Kateřina Valentová,
    Praha, 2008. 535 pp.
    Tartalom:
    https://biblio.hiu.cas.cz/documents/130366

Locus pietatis et vitae II (2010)

konferencia, Vranov/Wranau, 2010. szept. 20-22.

Híradások:

Program: http://www.hiu.cas.cz/cs/download/aktuality/pozvanka_konference_locus_zari10.pdf
Összefoglalók: http://www.hiu.cas.cz/cs/download/aktuality/anotace_konfer_locus_pietatis_zari10.pdf


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search