Parvistáktól a doktorokig

Módszertani tudományos műhelykonferencia gimnázium- és egyetemtörténeti adatbázisokról

Időpont: 2018. május 23. szerda
Helyszín: Párbeszéd Háza (1085 Budapest, Horánszky utca 20.), Pedro Arrupe-terem

Program

9.30–9.45 Köszöntők

9.45–10.45 I. szekció: Egyetemtörténeti adatbázisok

  • Varga Júlia, PhD (főlevéltáros, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár): A nagyszombati jezsuita egyetem teljes hallgatói adatbázisának forrásai és készítése
  • Heilauf Zsuzsanna, PhD (múzeumigazgató, Tomory Lajos Múzeum): A kassai jezsuita egyetem hallgatói adatbázisának forrásai és feldolgozása
  • Szögi László, CSc (c. egyetemi tanár, MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport): A budai, a kolozsvári, az egri és a győri jezsuita akadémiák hallgatói adatbázisának régi és újabb forrásai és feldolgozásuk

10.45–11.05 Vita

11.05–11.30 Szünet

11.30–12.30. II. szekció: Gimnáziumtörténeti adatbázisok

  • Fazekas István, PhD (hab. egyetemi docens, kutatócsoport-vezető ELTE–NKFIH) – Ternovácz Bálint(tud. segédmunkatárs ELTE–NKFIH, segédlevéltáros BFL): Egyetemi továbbtanulás, egyházi és világi pályaívek a nagyszombati, pozsonyi és győri gimnáziumok 1656–1660 között végzett rétorainak példáján
  • Kádár Zsófia, PhD – Kökényesi Zsolt, PhD (tudományos munkatársak, ELTE–NKFIH): A nagyszombati és pozsonyi jezsuita gimnáziumokra és rendházakra vonatkozó szlovákiai forrásgyűjtés (Kutatási beszámoló)

12.30–12.50 Vita

12.50 Zárszó

Szervezők

  • Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára
  • MTA Egyetemtörténeti Albizottsága
  • MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport
  • NKFIH K 116116 sz. „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” kutatócsoport

InformációCite this blog post
Koltai András (2018, May 8). Parvistáktól a doktorokig. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un7f

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search