Erőgyűjtés és újrakezdés

A veszprémi egyházmegye története a 17. században

egyháztörténeti konferencia a Veszprémi Főegyházmegye, a Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola és a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár rendezésében

Időpont: 2018. szeptember 6.
Helyszín: Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ (8200 Veszprém, Vár utca 31.)
Fővédnökök: Dr. Márfi Gyula érsek, Dr. Varga István rektor

Program

9.30. Fővédnöki köszöntők

  • 9.45. Fazekas István (ELTE BTK): A veszprémi egyházmegye püspökei 1608–1710 között
  • 10.05. Tusor Péter (MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Tört. Kut.csop.): Veszprémi vonatkozású püspöki processusok a vatikáni levéltárban
  • 10.25. Dénesi Tamás (PFL, Pannonhalma): Licenciátusok a veszprémi egyházmegyében
  • 10.45. Siptár Dániel (Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár): A kanizsai jezsuita misszió a litterae annuaek tükrében

11.05. Hozzászólások, szünet

  • 11.30. Hermann István (Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa): Pápa város felekezeti változásai a 17. században
  • 11.50. Kovács Eleonóra (MNL OL, EOGy): A reformáció helyzete a veszprémi római katolikus egyházmegye területén a 17. században
  • 12.10. Pátkai Ádám Sándor (Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém): Felekezeti templomépítészet a veszprémi egyházmegye területén a 17. században
  • 12.30. Molnár Antal (MTA BTK TTI): A zágrábi püspökség és a Dunántúl a 17. században

13.00. Hozzászólások, szünet

14.00. Könyvbemutató

  • Folyamatosság és változás: Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században. A kötetet ismerteti: Varga Szabolcs (MTA BTK TTI)
  • „Püspök urat is őrizetbe veszem”: Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről, II.  A kötetet ismerteti: Horváth Gergely Krisztián (MTA BTK TTI)

Meghívó
PlakátCite this blog post
Koltai András (2018, August 6). Erőgyűjtés és újrakezdés. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un7g

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search