Vác és a piaristák 300 éve

A Váci Piarista Gimnázium és a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára tudományos konferenciát rendez a váci piarista gimnázium alapításának 300. évfordulóján Vác és a piaristák 300 éve címmel.

A konferencia programja

15:00
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök és dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott, országgyűlési képviselő köszöntője

15:15 Első ülésszak
Levezető elnök: Dr. Varga Lajos segédpüspök, Váci Egyházmegye

 • Dózsa Gábor: Berkes András nagyprépost és a váci piaristák
 • Szekér Barnabás: A váci piarista gimnázium a Ratio Educationis bevezetése idején
 • Koltai András: A váci piaristák építkezései és épületei a 18. században
 • Molnár Lehel: A váci piarista gimnázium diáksága az 1806/7-es tanévben

16:15 szünet

16:30 Második ülésszak
Levezető elnök: Dr. Horváth Ferenc igazgató, Vác Város Levéltára

 • Szelestei Nagy László: Horányi Elek váci kapcsolatai
 • Maczák Ibolya: Telek József ferences váci prédikációi
 • Hernády Zsolt: Benyák Bernát Vácott
 • Forró Katalin: A Váci Múzeum Egyesület és a piaristák

17:30 szünet

17:45 Harmadik ülésszak
Levezető elnök: Forró Katalin igazgató, Tragor Ignác Múzeum

 • Varga Lajos: A váci Szent Anna kórus története
 • Juhász Gábor: Papi hivatások a váci piarista gimnáziumban (1920-1945)
 • Földváry Gergely: Szemelvények a váci piarista gimnázium sporttörténetéből
 • Rabár Ferenc: A váci piarista novíciusok Tatán 1944/1945-ben

18:45 szünet

További információk:
https://plus.google.com/events/cosjrr03ofnf00hkpvc1sra29f0Cite this blog post
Koltai András (2015, February 1). Vác és a piaristák 300 éve. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un5v

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search