Hitre, tudásra

A piaristák és a magyar művelődés: Kiállítási katalógus
[Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum, 2017. november 15.–2018. február 25.]
szerk. Koltai András, társszerk. Borbás Péter, Rákossy Anna, Szekér Barnabás
Budapest, 2017–2019 – 2 kötet, 544, 732 pp.

A két gazdagon illusztrált kötet összesen 32 tanulmányt tartalmaz a piarista rend és Magyarország első kapcsolatairól, a magyar piaristák iskolarendszeréről, természettudományos oktatásáról, történetírásáról, lelkipásztorkodásukról és a szellemjárásokról, továbbá a piarista muzeális gyűjtemények történetéről, művészetükről, zenéjükről, Kodály Zoltánról, Sík Sándorról, az önképzőkörökről, színjátszásról, cserkészetről, vitorlázásról, piarista humorról és a pesti piarista házakról. Mindehhez több, mint 400 illusztrált leírás kapcsolódik kiállításon bemutatott tárgyak részletes leírásával, többek között Kalazanci Szent Józsefet ábrázoló festményekről, fizikai és természettudományi szertárak érdekes darabjairól, gazdagon díszített egyházi ötvösművekről, miseruhákról, ereklyékről, kitüntetésekről, órákról, pipákról, kódexekről, ex libris-ekről, étkészletekről, boroscímkékről, építészeti tervrajzokról, bábokról, színlapokról, cserkészemlékekről, makettekről és karikatúrákról.

„Az eddigi legteljesebb módon nyílik lehetőségünk megismerni e több évszázados múlt, a Piarista Rend magyarországi történetének tárgyi emlékeit. Idegenvezetést kapunk a rend életének sokszínű, izgalmas világába: megjelennek előttünk a diákok közt sürgő-forgó, oktató tanárok, a hitéletben való elmélyedést segítő atyák, közösségben Istennek szentelt szerzetesek, a természet világát feltáró tudósok, a szépséget sokféleképpen közénk idéző művészek, kíváncsi világjárók – s mindezek közben az emberek, akik egyek voltak közülünk, személyes és közösségi kereséseikkel, nagyságukkal és gyengeségeikkel együtt.” (Labancz Zsolt tartományfőnök bevezetőjéből)

Tartalom

I. kötet
1. Templom (Kalazanci Szent József, a rendalapító)
2. Iskola (Tanítás és nevelés)  
3. Fizika szertár (Fizika és matematika)
4. Természetrajzi szertár (Utazások, földrajz, biológia)
5. Történelmi tár (Régészet és történetírás)
6. Sekrestye (Szentségek és csodák)
7. Oratórium (Hittudomány és hitoktatás)

II. kötet
8. Rajzterem (Műgyűjtés, festészet, rajz)
9. Kórus (Ének és zene)
10. Íróasztal (Költészet és irodalom)
11. Rendházon kívül (Közéleti szerepvállalás)
12. Rendház (Szerzetesi élet)
13. Színház (Színjátszás)
14. Csónakház (Cserkészet és víziélet)
15. Társalgó (Humor)
16. Tervtár (Építészet)
17. Piarista utca (A pesti piarista házak)

Kapható

MintaoldalakCite this blog post
Koltai András (2019, April 2). Hitre, tudásra. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved April 22, 2024, from https://doi.org/10.58079/un7s

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search