A csodatévő tölgy őrzői

Trinitárius kéziratok a 18. századi Makkosmáriáról
ford. Bednárik György, s. a. rend. Bednárik János és Gellér Dávid
Budakeszi, 2018
(Budakeszi Helytörténeti Tanulmányok, 4). – 155 pp.

A Budakeszi melletti búcsújáróhely, Makkosmária gondozását a terület birtokosai, Zichy Miklós és felesége, Berényi Erzsébet 1748-ban a sarutlan trinitárius rendre bízták. A szerzetesek rendházat és templomot építettek, fogadták a zarándokok tömegeit, és feljegyezték a csodás gyógyulásokat. Makkosmária virágkora volt ez, ami egészen a rend és a kegyhely feloszlatásáig, 1784-ig tartott. Ez az időszak elevenedik meg ebben a kötetben, a Székesfehérvári Püspöki Levéltárban őrzött két korabeli kézirat révén. A latinról mai magyar nyelvre átültetett szövegeket olvasva feltárulnak a kegyhely ünnepei és munkás hétköznapjai. A csodás gyógyulásokról szóló beszámolókon keresztül pedig felsejlik valami a 18. század hittel átitatott világából, amelyben a segítségért fohászkodók valóban megtapasztalhatták a Makkosi Szűz Mária kegyelmét.

A szövegek megértését bevezető tanulmány, szövegközi magyarázatok, táblázatok és térképek segítik, egy digitális mellékletben pedig az eredeti kéziratok reprodukciója és betű szerinti latin átirata is eléhetővé vált. A melléklet letölthető a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház honlapjáról is (http://www.heimatmuseum-wudigess.hu/kutatas/kiadvanyaink/).

A kötet bemutatójára 2018. június 23-án, a Múzeumok Éjszakája keretében került sor.

A kötetben fordításban közölt kéziratok:

  • Prothocoll (a makkosi rendház naplója, 1748-1782, csodás gyógyulásokról készült följegyzések [Anmerckung deren gnaden so die andächtigen Wohlfahrter bey der gnaden reichen Mutter Gottes Maria-Aichen erlanget haben], 1747–1779
  • [Sima] Ladislaus a S. Stephano OSTDisc, Parthenium nemus, sive … Virgo Maria Quercensis, quae in ecclesia RR. PP. Ordinis Discalceatorum SSS. TRINITATIS Redemtionis Captivorum prope Budam Hungarorum urbem regiam juxta Budakesz hyperdulico populorum cultu frequentatur. Nunc cum plurimis Suae misericordiae gratiis et beneficiis lectori Mariano exhibetur (a kegyhely rövid története és az ott történt csodák tematikus gyűjteménye), 1778.

Híradások


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search