Szerzetesek szekere

A 2014. évi budapesti szerzetesi gyűjteményi nap plakátjaira és meghívóira idén a „Szerzetesek szekere” cím került, mert a konferencia és a kísérő kiállítás témájául az utazó szerzeteseket és szerzetesi utazásokat választották a szervezők, a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya és a Piarista Rend Magyar Tartománya gyűjteményei. A tavaly megkezdett hagyományt folytatva az esemény ismét szeptember 17-én, szerdán került sor (egy ferences rendi ünnepen, Szent Ferenc stigmatizációjának ünnepén). Színhelyéül ezúttal a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (1015 Budapest, Piarista köz 1.) elegáns neobarokk díszterme, a budapesti piarista rendház egykori ebédlője szolgált, ahol szerda délután több, mint harmincan gyűltünk össze.

A konferencia programja a következő volt:

  • 15:05 Szilvásy László piarista, tartományi asszisztens köszöntője. Elmondta, hogy ebből a rendezvényből is azt szűrte le, hogy nem igaz a kép, hogy a szerzetesrendek által birtokolt és működtetett gyűjtemények csak csak afféle poros lerakatok lennének, hanem ezek nagyon is élő, izgalmas, és fölfedezésre érdemes dolgokat rejtenek. Ezt bizonyítjaák a tavalyi szerzetesi gasztronómiával foglalkozó és az idei, utazásasal foglalkozó konferenciák is.
  • 15:10 Egy jász ferences kalandozásai Európában és a Szentföldön / Varga Kamill OFM. A jászberényi születésű Kiss István (1733–1798), aki a pesti piarista gimnázium dákja volt, mielőtt ferences szerzetes lett, Gyöngyösön, Szécsényben, Egerben és más helyeken működött. 1766 és 1769 között elöjárói engedélyével utazást tett a Szentföldre, amelyről latin nyelvű naplót vezetett, majd ez alapján magyar nyelvű népszerűsítő könyvben foglalta össze tapasztalatait. A magyar kéziratot 1958-ban Pásztor Lajos tette közzé, a latin napló pedig sokáig teljesen ismeretlen volt, míg néhány éve elő nem került a Debreceni Egyházmegyei könyvtárból.
  • 15:30 Egy ciszterci szerzetes magyarországi utazása 1712-ben / Forgó András (Pázmány Péter Katolikus Egyetem). Hermann Engelbert atya, ciszterci szerzetes, a velehradi apát titkára azért jött Magyarországra 1712-ben, hogy apátját, a pásztói apátság tulajdonosát képviselje a pozsonyi magyar országggyűlésen. Naplójában nemcsak a diéta eseményeiről számolt be, hanem rövid Duna-menti utazásáról is. Naplója számos ponton mutatja azt a rácsodálkodást, amellyel a külföldiek szemlélték a számukra furcsa magyarországi közjogot, a rendezetlen viszonyokat, a gyér népességet, az igénytelenséget, a németgyűlöletet, a protestánsok nagy számát és szabadságát.
  • 15:50 Magyar piaristák római utazásai a 18. században / Koltai András (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára) A 18. században a magyarorzági piaristák gyakori és gyümölcsöző kapcsolatban álltak a rend római központjával. Az önálló magyar rendtartomány fönállása alatt, 1724 és 1760 között 17 piarista vett részt egyetemes káptalanokon, hárman a rend asszisztens generálisának tisztségét is betöltötték, egy tucatnyian pedig Rómában, végezték tanulmányaikat. A római utazók közül hárman: Mösch Lukács (1698), Zajkányi Lénárd (1724) és Rátay Egyed írásban is megörökítették útjukat, amely kulturális érdekldésük izgalmas emléke.
  • 16:20–16:30 szünet
  • 16:30 Bőle Kornél, az utazó dominikánus / Zágorhidi Czigány Balázs (Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Vasvár) Bőle Kornél, a Credo mozgalom alapítója, egyházzenész, kiváló szónok, a két világáború közötti időszakban a domokos rend emblematikus és közismert alakja volt. Hatalmas kézirathagyatékában, amely több helyről került a vasvári domonkos gyűjteménybe, több útinapló is található, többek között római (1926), spanyolországi (1926) és amerikai útjairól (1927-1928, 1932-1933).
  • 16:50 Az Arlberg-expressz hálókocsija. A magyar jezsuiták külföldre szökése (1948–1956) / Mihalik Béla (Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára). Az előadás egy kényszerű utazásról szólt, arról, hogyan menekítették ki a jezsuta rend vezetői szerzeteseik és növendékeik közel felét 1949 és 1949 között, valamint 1956/1957-ben. Nagyobbik részük a Fertő-tó környéki zöld határon, odavalósi jezsuiták rokonainak segítségével, valamint fizetett embercsempészek vezetésével jutott, ki közel 50 fő pedig az Arlberg-Orient expressz hálókocsijainak aljára szerelt deszkákon jutott át Ausztriába.
  • 17:10 A Jezsuita Könyvek kiadó és a „Magyarország piarista múltjából” 2013/2014. évi kiadványainak rövid bemutatása (és könyvárusítás).
  • 17:30 A budapesti piarista kápolna és a Piarista Központi Könyvtár megtekintése Koltai András és Baranya Péter vezetésével.

A konferencia kísérőrendezvényeként került föllállításra Szerzetesek szekere: Képes utazás szerzetesekkel című kiállítás, amely hat darab vászontablón, reprodukciókon mutatja be a ferences, domonkos, jezsuita és piarista gyűjtemények utazással kapcsolatos képes emlékeit. A kiállítás október 31-ig a Sapientia aulájában, azt követően pedig más helyszíneken is megtekinthető lesz.

Beszámolók, fényképek

Letöltések


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search