Szellemek, démonok, szerzetesek

A Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára és Levéltára és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Könyvtára és Levéltára ismét megrendezik a budapesti szerzetesi gyűjteményi napot.

Időpont: 2016. szeptember 16., péntek délután 16 órától
Helyszín:a budai ferences rendház refektóriuma (1024 Budapest, Margit körút 23., bejárat a templom melletti kolostori kapunál, az udvaron keresztül)
Program:

Szellemek, démonok, szerzetesek: Előadások szerzetesek és a túlvilág harmadik típusú találkozásairól

16:00 A megjelenteket köszöntötte Varga Kapisztrán OFM budai házfőnök és Fáy Zoltán könyvtáros (Magyar Ferences Könyvtár)
16:10 Dénesi Tamás: Szellemjárás Pozsonyban az 1640-es években

16:30 Koltai András: Purgatórium Privigyén (Szellemjárás egy piarista rendházban, 1696)

A privigyei piarista rendház lakóit 1696 tavaszán két héten át egy szellem tartotta izgalomban, aki végül április 10-én, hajnaltájban Herchel József (Joseph a S. Gabriele) testvér előtt megnyilatkozott, miszerint ő az elhunyt és a tisztítótűzben szenvedő Kada István erdélyi püspök szelleme. Jelet is hagyott: beleégette tenyerét az asztalon fekvő cseh nyelvű posztiláskönyvbe. Hasonló, kendőre vagy könyvre „égetett kezek” máshol is fönnmaradtak Közép-Európa katolikus vidékein, és a kortársak számára materializált módon igyekeztek bizonyítani a tisztítózűz létezését.

16:50 Tengely Adrienn: A szórakozott ima büntetése avagy egy francia apácaszellem Pécsett (1873)

A pécsi Notre Dame rendház historia domusának 1919-es bejegyzései között szerepel egy mintegy fél évszázaddal korábbi történet, mely szerint 1873-ban a rend egyik növendékének megjelent egy nemrég elhunyt francia apáca szelleme, imádságát kérve purgatóriumi büntetése leszállításáért. Az imák és misék hatására ez meg is történt, amiért cserébe a szellem megjósolta a magyar történelem elkövetkező szörnyű eseményeit.

17:10 szünet
17:30 Bárth Dániel: Egy horvát ferences a megszálló démonok hálójában (Zombor, 1766-1769)

Rochus Szmendrovich horvát ferences zombori működésének három esztendeje a kalocsai érseki konzisztóriummal és a saját rendi feletteseivel történt összeütközés jegyében telt az általa szabálytalanul végzett exorcizmusok kapcsán. Az előadás a démoni megszálllottság zombori megnyilvánulásaira, az egyházi demonológiai gondolkodás alakváltozataira és az ördögűzés alternatív eszköztárának bemutatására koncentrál, a középpontba állított ferences szerzetes saját levelein keresztül (a szerző kiadás alatt álló monográfiája alapján).

17:50 Medgyesy S. Norbert: Ördögfigurák a csíksomlyói színjátékokban a 17-18. században

A konferencia közben kamarakiállítás tekinthető meg a szellemjárások emlékét őrző könyvekből és kéziratokból.

A Budapesti szerzetesi gyűjteményi nap  a rendtörténeti témák népszerűsítésére szolgáló rendezvény. A rendezők tehát minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Letöltések:

Lásd még:Cite this blog post
Koltai András (2016, September 10). Szellemek, démonok, szerzetesek. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un6f

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search