Szellemek, démonok, szerzetesek

A Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára és Levéltára és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Könyvtára és Levéltára ismét megrendezik a budapesti szerzetesi gyűjteményi napot.

Időpont: 2016. szeptember 16., péntek délután 16 órától
Helyszín:a budai ferences rendház refektóriuma (1024 Budapest, Margit körút 23., bejárat a templom melletti kolostori kapunál, az udvaron keresztül)
Program:

Szellemek, démonok, szerzetesek: Előadások szerzetesek és a túlvilág harmadik típusú találkozásairól

16:00 A megjelenteket köszöntötte Varga Kapisztrán OFM budai házfőnök és Fáy Zoltán könyvtáros (Magyar Ferences Könyvtár)
16:10 Dénesi Tamás: Szellemjárás Pozsonyban az 1640-es években

16:30 Koltai András: Purgatórium Privigyén (Szellemjárás egy piarista rendházban, 1696)

A privigyei piarista rendház lakóit 1696 tavaszán két héten át egy szellem tartotta izgalomban, aki végül április 10-én, hajnaltájban Herchel József (Joseph a S. Gabriele) testvér előtt megnyilatkozott, miszerint ő az elhunyt és a tisztítótűzben szenvedő Kada István erdélyi püspök szelleme. Jelet is hagyott: beleégette tenyerét az asztalon fekvő cseh nyelvű posztiláskönyvbe. Hasonló, kendőre vagy könyvre „égetett kezek” máshol is fönnmaradtak Közép-Európa katolikus vidékein, és a kortársak számára materializált módon igyekeztek bizonyítani a tisztítózűz létezését.

16:50 Tengely Adrienn: A szórakozott ima büntetése avagy egy francia apácaszellem Pécsett (1873)

A pécsi Notre Dame rendház historia domusának 1919-es bejegyzései között szerepel egy mintegy fél évszázaddal korábbi történet, mely szerint 1873-ban a rend egyik növendékének megjelent egy nemrég elhunyt francia apáca szelleme, imádságát kérve purgatóriumi büntetése leszállításáért. Az imák és misék hatására ez meg is történt, amiért cserébe a szellem megjósolta a magyar történelem elkövetkező szörnyű eseményeit.

17:10 szünet
17:30 Bárth Dániel: Egy horvát ferences a megszálló démonok hálójában (Zombor, 1766-1769)

Rochus Szmendrovich horvát ferences zombori működésének három esztendeje a kalocsai érseki konzisztóriummal és a saját rendi feletteseivel történt összeütközés jegyében telt az általa szabálytalanul végzett exorcizmusok kapcsán. Az előadás a démoni megszálllottság zombori megnyilvánulásaira, az egyházi demonológiai gondolkodás alakváltozataira és az ördögűzés alternatív eszköztárának bemutatására koncentrál, a középpontba állított ferences szerzetes saját levelein keresztül (a szerző kiadás alatt álló monográfiája alapján).

17:50 Medgyesy S. Norbert: Ördögfigurák a csíksomlyói színjátékokban a 17-18. században

A konferencia közben kamarakiállítás tekinthető meg a szellemjárások emlékét őrző könyvekből és kéziratokból.

A Budapesti szerzetesi gyűjteményi nap  a rendtörténeti témák népszerűsítésére szolgáló rendezvény. A rendezők tehát minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Letöltések:

Lásd még:


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search