Térkép és kereszt

Brentán Károllyal Komáromtól Amazóniáig 
Korányi G. Tamás
Budapest, Clipperton, 2019. – 164 pp.

Brentán Károly (1694–1752) komáromi születésű jezsuita kalandos élete a nagyszombati jezsuita kollégiumtól a quitói tartományfőnökségig, majd a rend római központjáig ívelt. Eközben másfél évtizedet töltött a mai Ecuador és Peru területén, indián törzsek között, majd Rómába indulva 4000 kilométert tett meg indián kenuval az Amazonason. A portugálok kémkedéssel gyanúsították, de megszökött egy brazíliai erődből, és eljutott Rómába, ahol megalkotta a korszak egyik legkiválóbb Amazónia-térképét.

A szerző az elérhető dokumentumok és párhuzamos jezsuita életutak alapján alapján rekonstruálta Brentán életét, és bemutatja a kor tudományos életét, így Éder Ferenc Xavér, Charles Marie de La Condamine és Samuel Fritz munkásságát. Különösen részletesen elemzi az Amazonas vidékének (Provincia Quitensis) 18 példányban és négy, egymástól jól elkülöníthető állapotban fönnmaradt térképét , annak forrásait és a térképen szereplő neveket.

RecenziókCite this blog post
Koltai András (2019, September 5). Térkép és kereszt. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un7x

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search