Kaisergruft und Klostersuppe

A kapucinus rend bécsi kolostora, temploma és a hozzá tartozó császári kripta 1618. évi alapítása adott alkalmat arra, hogy a 400 éves évfordulót nemzetközi konferenciával ünnepeljék, amely átfogóan foglalkozott a rend történetével és kulturális szerepével. A kapucinusok, akiknek működési területe a császári családtól a népmissziókig terjedt, szinte páratlan hatást gyakroroltak az osztrák tartományok lelki életére a koraújkori katolikus megújulás idején. A templomban megtartott konferencia témái között helyet kapott a rendi élet számos területe, a sajátos lelkiségtől a prédikációs gyakorlaton át a bécsi császári kripta gazdag dekorációjáig.

Híradások

Programfüzet

Beszámoló (Gregor Ploch)Cite this blog post
Koltai András (2019, October 25). Kaisergruft und Klostersuppe. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un80

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search