Ferences iratok a Pécsi Egyházmegyéből

A Magyar Ferences Levéltár és a Pécsi Egyházmegyei Levéltár, illetve felettes hatóságaik, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Pécsi Egyházmegye között 2019 őszén együttműködési megállapodás jött létre. Ennek keretében a Pécsi Egyházmegyei Levéltár számos olyan anyaggal gyarapította a Magyar Ferences Levéltár állományát, amely anyagok egykoron a Pécsi Egyházmegye területén működő ferences kolostorokból és plébániákról (Dunaföldvár, Máriagyűd, Mohács, Pécs, Siklós, Simontornya, Szigetvár) származnak. Cserébe a Magyar Ferences Levéltár digitális formátumban bocsátott hasonló eredetű iratokat a Pécsi Egyházmegyei Levéltár rendelkezésére, amelyek 2020. március 18-tól kutathatóvá váltak a pécsi E-Archivumban.Cite this blog post
Koltai András (2020, March 19). Ferences iratok a Pécsi Egyházmegyéből. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un85

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search