Szerzetesi bibliográfiák

Wadding, Lucas, Scriptores Ordinis Minotum, Romae, 1650, front

A könyvnyomtatás föltalálása óta a rendi reprezentáció egyfajta részéve vált a rendtagok nyomtatásban megjelent műveinek bibliográfiai gyűjtése és közzététele. Az alábbiakban a Magyarország szempontjából legfontosabb kiadványokat gyűjtöttük össze.

Ágostonos remeték | Bencések | Ciszterciek | Domonkosok | Ferencesek | Jezsuiták | Kamalduliak | Kapucinusok | Kármeliták | Luccaiak | Piaristák | Teatinusok

Ágostonos remeték (Ordo Eremitarum S. Augustini) [>]

Gratianus, Thomas OSA, Anastasis Augustiniana in qua scriptores ordinis Eremitarum S. Augustini qui abhinc saeculis aliquot vixerunt, vna cum neotericis, in seriem digesti sunt, Antverpiae, 1613. URL: https://archive.org

Bencések (Ordo S. Benedicti)

Pez, Bernardus OSB, Bibliotheca Benedictino-Mauriana: seu de ortu, vitis, et scriptis Patrum Benedictinorum e celeberrima Congregatione S. Mauri In Francia libri II, Augustae Vindelicorum–Graecii, 1716. – URL: http://opacplus.bsb-muenchen.de

Armellini, Marianus OSB, Bibliotheca Benedictino Casinensis Sive Scriptorum Casinensis Congregationis Alias S. Justinae Patavinae qui in ea ad haec usque tempora floruerunt operum, ac gestorum notitiae, I-IV, Assisii–Fulginei, 1731-1736.

Kropf, Martinus OSB, Bibliotheca Mellicensis seu vitae, et scripta inde a sexcentis et eo amplius annis Benedictinorum Mellicensium, Vindobonae, 1747. – URL (1): http://opacplus.bsb-muenchen.de– URL (2): https://books.google.com/

Ziegelbauer, Magnoaldus OSB–Legipontus, Oliverius OSB, Historia rei litterariae Ordinis S. Benedicti in IV. partes distributa, Augustae Vindelicorum–Herbipoli, 1754

  • III: Pars tertia, biographica virorum illustrium, ac eorum praecipue, qui ingenio, virtute, doctrina, et lucubrationibus orbi universo inclaruerunt, vitas, res gestas et scripta, aliaque memoranda exhibet. – Beosztása: Szt. Benedek életrajzírói, regulájának kommentállói, középkori írók, újkori írók, női írók életrajzai és műveik (mind időrendben), kisebb jelentőségű szerzők jegzéke. – URL: http://opacplus.bsb-muenchen.de
  • IV: Pars quarta, bibliographica, sive Bibliotheca Benedictina historico-critica Realis, quae Libros juxta materiarum seriem digestos repraesentat, uniuscujusque scriptoris genio et meritis ad aequitatis lancem perpensis. – Beosztása a tudományok szerint: theologia, jurispridentia ecclesiastica, medicina, philosophia, mathematica, historia, literatura elegantioris, miscellanei (valamint ezekem belül is kisebb szakterületenként). – URL: http://opacplus.bsb-muenchen.de

Tassin, René-Prosper OSB, Histoire littéraire de la Congrégation de Saint-Maur, Ordre de S. Benoit, Bruxelles–Paris, 1770. – Szerzői életrajzok és bibliográfiák, időrendi sorrendben. – URL: https://gallica.bnf.fr

Tassin, Renatus Prosper OSB, Gelehrtengeschichte der Congregation von St. Maur, Benedictiner Ordens, worinnen man das Leben und die Arbeiten der Schriftsteller antrifft, die sie seit ihrem Ursprung von 1618 bis auf die gegenwärtige Zeit hervor gebracht, I-II, Frankfurt–Leipzig, 1773-1774.

Scriptores ordinis S. Benedicti qui 1750-1880 fuerunt in imperio Austriaco-Hungarico, Vindobonae, 1881. – URL (1): https://archive.org – URL (2): https://library.hungaricana.hu (az előszó és a 120 oldalas történeti bevezető nélkül)

Ciszterciek (Ordo Cisterciensis)

Cistopedia: Encyclopaedia Cisterciensis – URL: cistopedia.org – Inkább internetes adattár, mint igazi enciklopédia. Tartalma: monasticon (monstorok adatlapjai); bibliotheca (bibiográfiai linkek); lexicon (személyek és fogalmak, angol, francia, német, spanyol nyelven)

Domonkosok (Ordo Praedicatorum) [>]

Antonius Senensis OP, Bibliotheca ordinis Fratrum Praedicatorum, virorum inter illos doctroina insignium nomina, et eorum quae scripto mandarunt opusculorum, titulos et argumenta complectens, Parisiis, 1585. – Rövid életrajzok, a keresztnevek sorrendjében, fölsorolja műveiket, de nem mindig pontos címekkel. – URL: http://opacplus.bsb-muenchen.de/

Quétif, Jacques OP–Échard, Jacques OP, Scriptores ordinis praedicatorum recensiti, notisque historicis et criticis illustrati, I-II, Lutetiae Parisiorum, 1719-1721. – Szt. Domonkostól kezdve időrendben közli az életrajzokat.

Ferencesek (Ordo Fratrum Minorum)

Wadding, Lucas OFM, Scriptores Ordinis Minorum, quibus accessit syllabus illorum, qui ex eodem Ordine pro fide Christi fortiter occubuerunt, Rome, 1650. – URL (1): https://opacplus.bsb-muenchen.de – URL (2): https://archive.org

Ed. Romae, 1806.

Ed. Romae, 1906. – URL: http://capricorn.bc.edu

Jezsuiták (Societas Jesu)

Ribadeniera, Petrus SI, Illustrium scriptorum religionis Societatis Iesu catalogus, Antverpiae, 1608. – A keresztnevek sorrendjében halad, kivéve Loyolai Szt. Ignácot, aki a kötet elején található. Mindenkiről rövid életrajzot, majd műveik címét és egyéb adatait közli. – URL (1): http://opacplus.bsb-muenchen.de/– URL (2): https://lib.ugent.be/
Ed. Lugduni, 1609. – URL (1): https://archive.org/– URL(2): https://archive.org/
Ed. Antverpiae, 1613. – URL: https://play.google.com/

Ribadeniera, Petrus SI–Alegambe, Philippus SI, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu, post excusum anno M.DC.VIII. catalogum … nunc hoc novo apparatu librorum ad annum … M.DC.XLII. editorum concinnata, et illustrium virorum elogiis adornata, Antverpiae, 1643. – URL: https://opacplus.bsb-muenchen.de/

Ribadeniera, Petrus SI–Alegambe, Philippus SI–Sotvellus (Sotwell), Nathanael SI, Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu, Romae, 1676. – Sotwell csillaggal jelezte az általa fölvett, újabb szerzőket, valamint kihagyta azokat, akiknek nem volt nyomtatott munkájuk, vagy csupán kisebb versek, beszédek vagy fordítások jelentek meg tőlük (vö. p. xiii). Meghagyta a tiltott művek jegyzékében (Index) szereplő vagy kifogásolható műveket – követve Szt. Jeromos és mások példáját, viszont elhagyta azokat, amelyek más katolikusokat támadtak (p. xiv). – URL (1): https://archive.org/. – URL (2/1, A-I): http://opacplus.bsb-muenchen.de/. – URL (2/2, L-Z): http://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV012199386

Paintner Michael SI, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu olim Provinciae Austriae … ab anno 1554 ad nostra tempora, I-II, [Győr, 1800 körül] 451, 306 pp. (kézirat: Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, Kézirattár, Jesuitica, 118.C.35).

Katona Stephanus SI, Scriptores Societatis Austriacae Provinciae, I-II, [Kalocsa, 1800 körül] (kézirat: Rozsnyó, Püspöki levéltár). – Kritikai kiadását Molnár Andrea készíti.

Stoeger, Joannes Nep. SI, Historiographi Societatis Iesu, ab eius origine ad nostra usque tempora, Monasterii–Ratosbonae, 1851. – URL: https://archive.org

Stoeger, Joannes Nep. SI, Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu, Viennae, 1855 (Collectio Scriptorum Societatis Jesu, Tomus I). – URL: https://archive.org

De Backer, Augustin et Alois SI, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, série I-VII, Liége, 1853-1861. – A szerzők és a városok (kollégiumok) nevei csupán az egyes köteteken belül vannak alfabetikus rendben.

De Backer, Augustin SI, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, I-III, avec la collaboration d’Alois De Backer et Charles Sommervogel, nouvelle édition refondue et considerablement augmentée, Louvain–Lyon, 1869–1876. – Az alfabetikus névsorban nem csak személyek (jezsuiták), hanem  városok (kollégiumok) nevei is szerepelnek.

De Backer, Aloys et Augustin SI–Sommervogel, Carlos SI, Bibliotheque de la Compagnie de Jésus, Premiére partie: Bibliographie, I-IX, Bruxelles–Paris, 1890–1900. – Az alfabetikus névsorban nem csak személyek (jezsuiták), hanem  városok (kollégiumok) nevei is szerepelnek.

Kamalduliak (Ordo Camaldulensis) [>]

Ziegelbauer, Magnoaldus OSB, Centifolium Camaldulense sive notitia scriptorum Camaldulensium, Venetiae, 1750. – URL (1): http://opacplus.bsb-muenchen.de– URL (2): https://books.google.com

Kapucinusok (Ordo Fratrum Micorum Capuccinorum)

Lexicon Capuccinum: Promptuarium historico-bibliographicum Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum (1525–1950), [collaborator ex Hungaria Hyacinthus Frey OFM], Romae, 1951. – URL: https://archive.org

Kármeliták (Ordo Carmelitarum & Ordo Carmelitarum Discalceatorum)

Cosmas de Villiers OCarm, Bibliotheca Carmelitana notis criticis et dissertationibus illustrata, I-II, Aurelianii [Orléans], 1752. – Reprint: ed. Gabriel Wessels, Rome 1927.

Bibliotheca Carmelitana Nova, ed. Coralie Zermatten, 2013–. URL: http://www.bibliocarmnova.org

Luccai Kongregáció (Ordo Clericorum Regularium Matris Dei)

Sarteschi, Fridericus CMD, De scriptoribus Congregationis Clericorum Regularium Matris Dei, Romae, 1754. – URL (1): http://data.onb.ac.at – URL (2): https://books.google.com

Piaristák (Ordo Scholarum Piarum) [>]

Schaller Jaroslaus, Kurze Lebensbeschreibungen jener verstrobenen gelehrten Männer aus dem Frommen Schulen, die sich durch ihr Talent und besondere Verdienste um die Litteratur und Wissenschaften von der Errichtung dieses Institutes bis auf gegenwärtige Zeiten … ausgezeichnet haben, Prag, 1799. – URL: https://opacplus.bsb-muenchen.de

Horányi, Alexius SchP, Scriptores Piarum Scholarum liberaliumque artium magistri, I-II, Budae, 1808–1809.

Bielski, Simon SchP, Vita et scripta quorumdam e Congregatione Clericorum Regularium Scholarum Piarum in Provincia Polonia professorum, qui operibus editis Patriae et Ecclesiae proficuis, Varsaviae, 1812. – URL: https://books.google.com

Viñas, Thomas SchP, Index bio-bibliographicus CC. RR. PP. Matris Dei Scholarum Piarum qui in universo ordine pietatem, litteras ac scientias scriptis suis foventes ornaverunt, I-III, Romae, 1908–1911. – A szerzők az egyes köteteken belül keresztnevük alfabetikus rendjében találhatók.

Fischer, Karl A. F., Verzeichnis der Piaristen der deutschen und böhmischen Ordensprovinz /
Catalogus generalis Provinciae Germanicae et Bohemicae Ordinis Scholarum Piarum, München, 1985 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 47). – Az egyes neveknél közli Horányi bibliográfiai adatait is. – URL:  http://opacplus.bsb-muenchen.de

Teatinusok (Ordo Clericorum Regularium)

Vezzosi, Antonio Francesco CR, I scrittori de’Cherici Regolari detti Teatini, I-II, Roma, 1780.

 Cite this blog post
Koltai András (2020, April 7). Szerzetesi bibliográfiák. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un86

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search