A győri jezsuita gimnázium diáksága

Anyakönyvi adattár (1630–1773)
Fazekas István – Kádár Zsófia – Kökényesi Zsolt
Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára, 2020.
(Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon 1.) – I-II. kötet

A jezsuiták legkorábban indított magyarországi iskolái közé tartozott a győri gimnázium, amelyben a tanítást 1628 novemberében kezdték meg. A diákok névsorát őrző anyakönyv három kötete 1630-tól 1773-ig a Jézus Társaság féloszlatásáig folyamatos. Ezekből információkat szerezhetünk az egyes diákok tanulmányi előmeneteléről, származási helyéről, nemzetiségéről és felekezetéről – esetenként ezek változásairól. A bejegyzések a nyilvántartásba felvett személyek későbbi pályafutásáról, tanulmányairól, olykor az elhalálozásáról is tájékoztatnak.

Az anyakönyvek alapján a „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” (ELTE–NKFIH) munkacsoport közel ötvenezer beiratkozást és 20595 tanuló adatait adja közre. Az egyes tanulókra vonatkozó adatokat (elvégzett évfolyamok, náció, származási hely, társadalmi státus, felekezet, életkor) egymás alá rendezve, az első beiratkozás sorrendjében közöljük A tájékozódást névmutató is segíti. Ezzel egy olyan adattár válik elérhetővé, amely a családtörténet, helytörténet, arisztokráciatörténet vagy más szakterületek művelői számára fontos segédletül szolgálhat. A diákság jellemzését, a tanulókról megismerlulő adatok statisztikai elemzését részletes bevezető tanulmányban dolgoztuk fel.

Immáron minden eddiginél teljesebb képet kapunk arról, hogy mekkora volt a győri gimnázium területi vonzáskörzete, a társadalom mely rétegei képviseltették magukat a diákság soraiban, a történelem viharai hogyan csapódtak le a végvári iskolában. Választ kaphatunk arra, hogy mennyire volt elvárás a diákok felé a katolikus egyházhoz való tartozás vagy az áttérés. Az adattár tanúsága alapján el lehet helyezni a győri gimnáziumot a kora újkori magyarországi jezsuita oktatási intézmények sorában: egy kulcsfontosságú, országos vonzáskörzetű, nagy diáklétszámú, töretlenül fejlődő iskolát ismerhetünk meg, amelybe nem csak a városból, a megyéből és a nyugat magyarországi régióiből, de a királyság és a társországok egész területéről, még a hódoltságból is érkeztek diákok: nemesek és polgárok, arisztokraták és jobbágyok egyaránt.

Az adattár – a a pozsonyi és nagyszombati iskolák adattárával együtt – 2019 szeptemberétől már elérhető a Hungaricana közgyűjteményi portálon, most alapos bevezető tanulmánnyal és elemzésekkel kibővítve, két kötetben, nyomtatásban is megjelent, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára kiadásában, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.Cite this blog post
Koltai András (2020, June 28). A győri jezsuita gimnázium diáksága. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un8a

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search