Vallis Sanctorum

Fejezetek a bakonybéli monostor ezeréves történetéből
szerk. Dénesi Tamás, közreműk. Boros Zoltán és Takács Melinda
Bakonybéli Szt. Mauríciusz Monostor–Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Bakonybél–Pannonhalma, 2020. – 353 pp.

A bakonybéli Szent Mauríciusz bencés monostor alapításának 1000. évfordulója alkalmából 2019. május 18-án Bakonybélben rendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata, 14 tanulmányt tartalmaz, helytörténeti, régészeti, gazdaságtörténeti témákban, térképekkel, fotókkal gazdagon illusztrálva.

„Egy ezeréves, s életkorában, lendületében mégis fiatal közösség komoly és mégis fiatalos kiadványát tarthatja tehát kezében az olvasó, amely a múlt évszázadok tapasztalatait csokorba szedve arra ösztönöz, hogy ne szűnjünk meg keresni a mában azt, ami a miénk, hogy nap mint nap alázatosan járjuk az utat az Istennel. Mert hiszem, hogy csak a megújuló, útkereső szerzeteséletnek van a következő ezer évben is távlata.” (Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát)

Tanulmányok

 • Hortobágyi T. Cirill OSB, Lectori salutem, 9-10.
 • Baán Izsák OSB, Szent Günter és a bakonybéli alapítás: Tények és eszmények, 11-28.
 • Szovák Kornél, Bakonybél korai oklevelei, 29-44.
 • Romhányi Beatrix, A bakonybéli apátság birtokai és gazdasági szerepe a tatárjárás előtt, 45-58.
 • Belényesy Károly–Nagy Szabolcs Balázs, A bakonybéli Borostyán-kő régészeti kutatása: Árpád-kori remeteség vagy kegyhely nyomai a monostor szomszédságában?, 59-78.
 • Nagy Balázs, A tatárjárás korából származó éremlelet Bakonybélből, 79-86.
 • Dénesi Tamás, Szerzetesi élet a 18. századi Bakonybélben, 87-132.
 • Jakab Réka, Monostor és népe: Szerzetesi élet és pasztoráció a 19. századi Bakonybélben, 133-166.
 • Schilde René, „Bakonybél csendjében”: A monostor a 20. század első felében, 167-192.
 • Kisnémet Fülöp OSB, „Gratia supponit naturam. Kellenek a feltételek a mi részünkről is, hogy Isten kegyelme kifejthesse erejét”: A bakonybéli monostor 1945 és 1950 között, a feloszlatás, 193-214.
 • Terdik Szilveszter, A bakonybéli bencés templom felszentelése a II. József-kori feloszlatás idején, 215-238.
 • Boros Zoltán, Gazdálkodás egy filiális apátságban a 19-20. században, 239-280.
 • Medgyesy S. Norbert, Történelemszemlélet, bölcsészgyakorlatok és kortárs művelődés a bakonybéli tanárképző főiskolán, 1818-1848, 281-312.
 • Vaderna Gábor, Athéneon: Guzmics Izidor bakonybéli apát műveltsége, 313-326.
 • Halmos Ábel OSB, Bakony: Természet, Ige, megbékélés: A monostor éltető hagyományairól és küldetéséről, 327-335.

HivatkozásokCite this blog post
Koltai András (2021, February 6). Vallis Sanctorum. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un8f

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search