Vallis Sanctorum

Fejezetek a bakonybéli monostor ezeréves történetéből
szerk. Dénesi Tamás, közreműk. Boros Zoltán és Takács Melinda
Bakonybéli Szt. Mauríciusz Monostor–Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Bakonybél–Pannonhalma, 2020. – 353 pp.

A bakonybéli Szent Mauríciusz bencés monostor alapításának 1000. évfordulója alkalmából 2019. május 18-án Bakonybélben rendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata, 14 tanulmányt tartalmaz, helytörténeti, régészeti, gazdaságtörténeti témákban, térképekkel, fotókkal gazdagon illusztrálva.

„Egy ezeréves, s életkorában, lendületében mégis fiatal közösség komoly és mégis fiatalos kiadványát tarthatja tehát kezében az olvasó, amely a múlt évszázadok tapasztalatait csokorba szedve arra ösztönöz, hogy ne szűnjünk meg keresni a mában azt, ami a miénk, hogy nap mint nap alázatosan járjuk az utat az Istennel. Mert hiszem, hogy csak a megújuló, útkereső szerzeteséletnek van a következő ezer évben is távlata.” (Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát)

Tanulmányok

 • Hortobágyi T. Cirill OSB, Lectori salutem, 9-10.
 • Baán Izsák OSB, Szent Günter és a bakonybéli alapítás: Tények és eszmények, 11-28.
 • Szovák Kornél, Bakonybél korai oklevelei, 29-44.
 • Romhányi Beatrix, A bakonybéli apátság birtokai és gazdasági szerepe a tatárjárás előtt, 45-58.
 • Belényesy Károly–Nagy Szabolcs Balázs, A bakonybéli Borostyán-kő régészeti kutatása: Árpád-kori remeteség vagy kegyhely nyomai a monostor szomszédságában?, 59-78.
 • Nagy Balázs, A tatárjárás korából származó éremlelet Bakonybélből, 79-86.
 • Dénesi Tamás, Szerzetesi élet a 18. századi Bakonybélben, 87-132.
 • Jakab Réka, Monostor és népe: Szerzetesi élet és pasztoráció a 19. századi Bakonybélben, 133-166.
 • Schilde René, „Bakonybél csendjében”: A monostor a 20. század első felében, 167-192.
 • Kisnémet Fülöp OSB, „Gratia supponit naturam. Kellenek a feltételek a mi részünkről is, hogy Isten kegyelme kifejthesse erejét”: A bakonybéli monostor 1945 és 1950 között, a feloszlatás, 193-214.
 • Terdik Szilveszter, A bakonybéli bencés templom felszentelése a II. József-kori feloszlatás idején, 215-238.
 • Boros Zoltán, Gazdálkodás egy filiális apátságban a 19-20. században, 239-280.
 • Medgyesy S. Norbert, Történelemszemlélet, bölcsészgyakorlatok és kortárs művelődés a bakonybéli tanárképző főiskolán, 1818-1848, 281-312.
 • Vaderna Gábor, Athéneon: Guzmics Izidor bakonybéli apát műveltsége, 313-326.
 • Halmos Ábel OSB, Bakony: Természet, Ige, megbékélés: A monostor éltető hagyományairól és küldetéséről, 327-335.

Hivatkozások


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search