Jezsuita oktatás Közép-Európában a nagyszombati egyetem és gimnázium példáján

online műhelykonferencia az ELTE BTK Tématerületi Kiválósági Pályázat „Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció”; az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár; az ELTE-MTA Egyetemtörténeti Kutatócsoport és a NKFIH K 131973. sz. projekt szervezésében
Időpont: 2021. április 22. (csütörtök)
Elérhetőség: Microsoft Teams felületen az alábbi linken: https://teams.microsoft.com vagy előzetes regisztrációval: toth.krisztina@btk.elte.hu email címen 2021. április 21-ig.

Program

Délelőtt

 • 9.00 Köszöntő
 • 9.10 Kádár Zsófia: Intézményi keretek: az osztrák jezsuita rendtartomány a 17. században
 • 09.40 Siptár Dániel: Olajág és írótoll – a Jézus Társasága Magyarországon a feloszlatást megelőző kilenc évtizedben
 • 10.10 Fazekas István: Katolikus egyházi intézmények Nagyszombatban
 • 10.40 Szünet
 • 11.00 Szögi László: A nagyszombati egyetem újonnan elkészült hallgatói adatbázisa
 • 11.30 Tóth Krisztina: A nagyszombati egyetem tanári adatbázisa
 • 12.00 Ebédszünet

Délután

 • 13.00 Viskolcz Noémi: Az Esterházyak és Nagyszombat
 • 13.30 Ternovácz Bálint: Nagyszombati középiskolai diákság középiskolai adatbázisa
 • 14.00 Tusor Péter: A jezsuita gimnáziumi adatbázis és a kora újkor kutatás új távlatai (A költő Gyöngyösi példája)
 • 14.30 Szünet
 • 14.45 Szekér Barnabás: A szomszédvár: a nyitrai piarista kollégium a 18. században
 • 15.15 Kökényesi Zsolt: Megközelítések a székelyudvarhelyi jezsuita gimnázium diákságához (1689–1773)
 • 15.45 Zárszó

 Cite this blog post
Koltai András (2021, April 14). Jezsuita oktatás Közép-Európában a nagyszombati egyetem és gimnázium példáján. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un8h

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search