A magyar domonkos rendtartomány 800 éve

A Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége, a Szent István Tudományos Akadémia és a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény jubileumi konferenciát rendez „A magyar domonkos rendtartomány 800 éve” címmel 2021. június 14-én, hétfőn 10 órától, a PPKE Jog- és Államtudományi Karának dísztermébem (Budapest, Szentkirályi U. 28. II. em.)

A konferencia fővédnöke Erdő Péter bíboros, prímás, a Szent István Tudományos Akadémia elnöke

Program

10.00 Köszöntők
10.30–12.30 Előadások

  • Wysokiński Ireneusz OP (Lengyel Domonkos Rendtartomány Levéltára, Krakkó): A magyar és a lengyel rendtartomány a XIII. századi Prédikátor Testvérek Rendjében
  • Szovák Kornél (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A XIII. századi domonkos missziók és a korai rendi hagyomány
  • Zágorhidi Czigány Balázs (Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Vasvár): Provincia Hungáriae: A középkori magyar domonkos rendtartomány
  • Siptár Dániel (Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár, Budapest) A Szent Márton Provinciától a Magyarországi Rendtartományig: A domonkosok visszatérése a Magyar Királyságba a 17. században

12.30– 13.00 Ebédszünet
13.00–16.00 Előadások

  • Villám Štefan Dóci OP (Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum, Róma): Außerordentliche Seelsorge der Dominikaner im 18. Jahrhundert: Beispiel des Konventes in Kaschau
  • Magyar Marietta Mirjam OP (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola): Fények és árnyak: rendi reform a XIX. század közepén
  • Kuminetz Géza (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A tulajdonjog fogalma Horváth Sándor OP értelmezésében
  • Barna Gábor (Szent István Tudományos Akadémia – Szegedi Tudományegyetem): Árpád-házi Szent Margit, az engesztelés és a vezeklés magyar szentje

16.00 Zárszó
17.00 Ünnepi zsolozsma és zenei áhítat (a Váci utcai – egykori domonkos – Szent Mihály-templomban)

A konferencián való részvétel a járványügyi szabályoknak megfelelően csak védettségi igazolvánnyal és június 7-ig bezárólag előzetes regisztrációval lehetséges. Regisztráció: info@dominicana.hu

Szeretettel hívjuk és várjuk vendégeinket a konferenciát megelőző napi budavári ünnepségekre is június 13-án, vasárnap: 10.00 Ünnepi szentmise a Mátyás-templomban, utána megemlékezés és kiállítás a Hilton Szálló Dominikánus-udvarán.


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search