Premontreiek 900

A 900 éves premontrei rend története Magyarországon
időszaki kiállítás, Magyar Nemzeti Múzeum, Pulszky-terem, 2021. máj. 28.–2021. szept. 15.

Abból az alkalomból, hogy a premontrei kanonokrendet 1121-ben, kilencszáz éve alapította Szent Norbert, a Magyar Premontrei Cirkária és a Magyar Nemzeti Múzeum közös kiállításon mutatja be a rend történetét, követve annak két legfontosabb összetevőjét, az Istenhez fordulást (vita contemplativa) és a tevékeny életet (vita activa).

A kiállítás első három része tehát a rend szemlélődő vetületét mutatja be. Az első részből a rendalapító és a tőle származó karizma ismerhető meg. A második rész a kolostori élet rendjét mutatja be, a harmadik rész pedig az ezt tükröző építészeti örökséget, részben az egykori középkori prépostságokból származó faragvány- és freskótöredékek segítségével. Külön hangsúlyt kapott a zsámbéki premontrei templom bemutatása.

A kiállítás második felében az aktív élet formái állnak a középpontban. A premontreiek kezdettől fogva kiléptek a kolostorok falai közü, hogy közvetítsék Isten igéjét, részt vegyenek a fiatalok oktatásában, vagy tudósként és művészként szolgálják az embereket. A kiállítás hangsúlyosan mutatja be a premontreiek magyarországi örökségét, hozzájárulásukat a magyar kultúrához.

A kiállított tárgyak iratok, fényképek nagyobbik része a rend mai magyarországi apátságainak, rendházainak, gimnáziumainak gyűjteményeiből származik. Legtöbbjük korábban még soha nem szerepelt kiállításokon. Mellettük számos hazai és külföldi gyűjteményből kölcsönzött műtárgyon keresztül elevenedik meg a rend magyarországi története. A rendezők mindannyiukhoz mikrotörténeti fókuszú leírásokat készítettek. A premontrei kódexek sora az ELTE Egyetemi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, valamint a Magyar Ferences Könyvtár gyűjteményéből került kiállításra. Megtekinthető az ausztriai Schlägl premontrei apátságában őrzött középkori magyar szójegyzék is.

Az újkori művészeti alkotások közül kiemelkedik Johann Lucas Kracker festménye IV. Béla királyról, mint a jászói prépostság alapítójáról, amely egykor prépostságot díszítette (most a Fáy Társaság tulajdona), valamint Vaszary János Szent Norbertet ábrázoló festménye (1897) a zsámbéki plébániatemplomból.

A kiállítást két további egység egészíti ki. A Középkori Lapidáriumban látható a premontrei rend magyarországi jelenlétét bemutató, 2020-ban készített, „A premontrei örökség” című film., a kupolateremben pedig Nagy Sándor „A hadak útja” című monumentális pannója, amelyet a Gödöllői Premontrei Gimnáziumba készített 1924-ben. A hosszú lappangás után 2019-ben előkerült alkotás 2020-ban a Budapesti Történeti Múzeum Fővárosi Képtár gyűjteményéből került vissza a Gödöllői Premontrei Apátsághoz.

A kiállításhoz a kurátor és a rend tagjai által tartott tárlatvezetések, kerekasztal-beszélgetések, valamint múzeumpedagógiai programok kapcsolódnak.

Lásd még:

A kiállítás kurátora: Kusler Ágnes, belsőépítészet és grafikai terv: Vasáros Ákos, Lovas Klára, Vincze Lilla (Narmer Építészeti Stúdió)


OpenEdition suggests that you cite this post as follows:
Koltai András (June 7, 2021). Premontreiek 900. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved July 22, 2024 from https://doi.org/10.58079/un8m


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search