A váci domonkos kripta koporsói

Csukovits Enikő
Tragor Ignác Múzeum, Vác, 2021 – 220 pp.
(A váci domonkos kripta kincsei, 1).

A váci domonkos templom 18. századi kriptájából származó leletek a Tragor Ignác Múzeum legféltettebb kincsei közé tartoznak. A kötet a kriptából előkerült valamennyi barokk koporsót bemutatja, tételes katalógus formájában, Halper János színes műtárgyfotóival. Közli a feliratokat, és azok latinról és németről magyarra fordított szövegét is
A kiadvány bemutatja a koporsós temetkezés történetét is, egészen a 19. század elejéig. A szerző külön fejezetet szentel a tárgytípushoz kapcsolódó színszimbolikának, elemzi a koporsómotívumokat és szimbólumokat, a korabeli nyelvhasználatot és helyesírást, de kitér a készítés és használat társadalmi összefüggéseire is. A kötet másik érdekessége, hogy Balogh Lajos botanikus közreműködésével meghatározásra kerültek a koporsókra festett korabeli virágok, mely a barokk kertkultúra iránt érdeklődőknek is számos adalékkal szolgálhat.

Könyvbemutató

2021. október 22. 16 órától a váci vársháza dísztermében. A megjelenteket köszönti:
Matkovich Ilona, Vác város polgármestere, Andrzej Kostecki OP, tartományi vikárius. A kötetet bemutatja: Száraz Miklós György író, Tóth Gergely történész, Tringli István történész. Közreműködik: Kővári Réka zenetörténész, ének

További információ

http://muzeumvac.hu

 

 

 Cite this blog post
Koltai András (2021, October 27). A váci domonkos kripta koporsói. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un8p

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search