Tudományos rendezvények a Jézus Társasága feloszlatásának 250. évfordulóján

2023 nyarán lesz a 250. évfordulója annak, hogy XIV. Kelemen pápa a Dominus ac Redemptor kezdetű brevével feloszlatta a Jézus Társaságát, ami a jezsuiták történetében jelentős fordulópontot hozott, a rend (végül átmenetinek bizonyuló) megszüntetését jelentette. Ebből az alkalomból a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára a budapesti Párbeszéd Házában (1085 Bp. Horánszky u. 20.) két tudományos rendezvényt tervez.

Ezek közül az első egy műhelybeszélgetés egyházi gyűjtemények, elsősorban egyházmegyei levéltárak vezetői és/vagy munkatársai számára 2023 tavaszán, várhatóan áprilisban.

A tervezett téma:

  • a Jézus Társasága feloszlatásával kapcsolatos dokumentumok a levéltárunkban (jegyzőkönyvek, inventariumok, a feloszlatás egyházi biztosának iratanyaga, stb.)
  • a feloszlatást megelőző utolsó évek, vagy egy-két évtized jezsuita anyaga a levéltárunkban
  • jezsuita provenienciájú (1773 előtti) anyag a levéltárunkban

A műhelybeszélgetés során az egyes gyűjtemények képviselőitől 15-20 perces referátumokat várunk, elsősorban az első két pontban foglaltakkal kapcsolatban. Ezek híján, vagy kis mennyisége, alacsony relevanciája esetén a második két pontban meghatározott témákra is ki lehet térni.

Kérjük, amennyiben részt kíván venni a fent vázolt rendezvényen, szándékát március 30-ig jelezze Siptár Dániel igazgatónak (leveltar_contra_jezsuita.hu címre írt elektronikus levélben).

A második rendezvényt 2023 októberére tervezzük, és hagyományos értelemben vett konferenciának szánjuk, nemzetközi előadógárdával. Témája a jezsuiták feloszlatása, az ahhoz vezető okok, általában a 18. századi (főleg Kárpát-medencei) jezsuita történelem lesz. Szívesen látunk a műhelybeszélgetésen előkerülő forrásanyagot feldolgozó előadásokat. A két rendezvény anyaga alapján az eredménytől függően egy vagy két kiadványt is szeretnénk megjelentetni.

Illusztráció: Az eltörölt Jézus Társaság allegóriája, Johann Baptist Bergmüller mezzotinzója (részlet), Augburg, 1773 (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára)Cite this blog post
Koltai András (2022, March 17). Tudományos rendezvények a Jézus Társasága feloszlatásának 250. évfordulóján. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un8t

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search