Tudományos rendezvények a Jézus Társasága feloszlatásának 250. évfordulóján

2023 nyarán lesz a 250. évfordulója annak, hogy XIV. Kelemen pápa a Dominus ac Redemptor kezdetű brevével feloszlatta a Jézus Társaságát, ami a jezsuiták történetében jelentős fordulópontot hozott, a rend (végül átmenetinek bizonyuló) megszüntetését jelentette. Ebből az alkalomból a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára a budapesti Párbeszéd Házában (1085 Bp. Horánszky u. 20.) két tudományos rendezvényt tervez.

Ezek közül az első egy műhelybeszélgetés egyházi gyűjtemények, elsősorban egyházmegyei levéltárak vezetői és/vagy munkatársai számára 2023 tavaszán, várhatóan áprilisban.

A tervezett téma:

  • a Jézus Társasága feloszlatásával kapcsolatos dokumentumok a levéltárunkban (jegyzőkönyvek, inventariumok, a feloszlatás egyházi biztosának iratanyaga, stb.)
  • a feloszlatást megelőző utolsó évek, vagy egy-két évtized jezsuita anyaga a levéltárunkban
  • jezsuita provenienciájú (1773 előtti) anyag a levéltárunkban

A műhelybeszélgetés során az egyes gyűjtemények képviselőitől 15-20 perces referátumokat várunk, elsősorban az első két pontban foglaltakkal kapcsolatban. Ezek híján, vagy kis mennyisége, alacsony relevanciája esetén a második két pontban meghatározott témákra is ki lehet térni.

Kérjük, amennyiben részt kíván venni a fent vázolt rendezvényen, szándékát március 30-ig jelezze Siptár Dániel igazgatónak (leveltar_contra_jezsuita.hu címre írt elektronikus levélben).

A második rendezvényt 2023 októberére tervezzük, és hagyományos értelemben vett konferenciának szánjuk, nemzetközi előadógárdával. Témája a jezsuiták feloszlatása, az ahhoz vezető okok, általában a 18. századi (főleg Kárpát-medencei) jezsuita történelem lesz. Szívesen látunk a műhelybeszélgetésen előkerülő forrásanyagot feldolgozó előadásokat. A két rendezvény anyaga alapján az eredménytől függően egy vagy két kiadványt is szeretnénk megjelentetni.

Illusztráció: Az eltörölt Jézus Társaság allegóriája, Johann Baptist Bergmüller mezzotinzója (részlet), Augburg, 1773 (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára)


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search