A Nagyszombati Egyetem bölcsész és teológus növendékei 1635–1711

I–II
Kmety Adrien–Szögi László–Varga Júlia
Esztergom, 2021. – 1137 pp.

Könyvbemutató

Időpont: 2002. május 13-án 15 órától
Helyszín: ELTE Egyetemi Könyvtár (1053 Budapest, Ferenciek tere 6.), Nagyolvasó
Szervezők: Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár, MTA – ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Prímási Levéltár

A rendezvényen bemutatásra kerülnek a közelmúltban megjelent, a nagyszombati egyetem, illetve a nagyszombati bölcsészeti líceum és a szemináriumok hallgatóiról készült kiadványok.

  • Kmety Adrien–Szögi László–Varga Júlia: A Nagyszombati Egyetem bölcsész és teológus növendékei 1635–1711, Esztergom, 2021, I–II. 1137 p.

A kiadványt bemutatja: Dr. Fazekas István tanszékvezető, egyetemi docens, kutatócsoport-vezető.

  • Szögi László: A nagyszombati érseki líceum és a papnevelő intézetek növendékei 1802–1850. Esztergom, 2021. 467 p.

A kiadványt bemutatja: Dr. Tóth Krisztina habilitált egyetemi docens, levéltárvezető.Cite this blog post
Koltai András (2022, May 5). A Nagyszombati Egyetem bölcsész és teológus növendékei 1635–1711. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un8v

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search