Ordine et discipline reformare

Szerzetesi reformok Magyarországon
Egyháztörténeti konferencia
Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Díszterem, 2022. szeptember 16.

A Pannonhalmi Főapátság spirituális és kulturális programjai 2022-ben a megújulás fogalma köré szerveződnek. A tematikus évhez kapcsolódó egyháztörténeti konferencia a különböző magyarországi szerzetesrendek reformfolyamatait, virágzó és hanyatló időszakait vizsgálja, azokat a törekvéseket és stratégiákat, amelyek segítségével a szerzetesek megpróbáltak választ adni saját válságaikra és koruk kihívásaira. A megújuláshoz általában nem volt elegendő saját belső eltökéltségük vagy egy-egy karizmatikus egyéniség szerepe, legtöbbször külső (pápai, uralkodói) erő segítségét kellett igénybe venniük. Az egyes korszakokban az egymással párhuzamosan tevékenykedő szerzetesrendek hasonló törekvései és eltérő válaszai révén megmutatkozott az egyes rendek karizmája, karaktere.

A részvételhez regisztráció szükséges. Regisztráció: https://pannonhalmifoapatsag.hu/egyhaztorteneti-konferencia-2022. A regisztrációkat 2022. szeptember 12-ig várjuk.

Program

8:45–9:45

 • 8:45 Hortobágyi T. Cirill OSB főapát: Megnyitó
 • 8.50 Deák Hedvig OP: Reform, aggiornamento, megújulás: a szerzetesi élet teológiájának szempontjai
 • 9:10 Gárdonyi Máté: Reformvágy és reformkényszer. A szerzetesi fegyelem helyreállításának modelljei
 • 9.30 Vita

9:45–11:30

 • 9:45 Szovák Kornél: Bencés megújulási áramlatok a középkori Magyarországon
 • 10:05 Molnár Antal: Szerzetesrendi reformok és identitás: az obszerváns ferences krónikák tanulságai
 • 10:25 Zágorhidi Czigány Balázs: Rendi reform és kolostorhálózat. A magyar domonkos provincia a késő középkorban
 • 10:45 Sarbak Gábor: Pálos reformtörekvések a középkor végén?
 • 11:05 Vita, kávészünet

11:30–13:00

 • 11:30 Dénesi Tamás: A bencések 17. századi útkeresése
 • 11:50 Bojtos Anita: A pálosok barokk kori profilváltásai
 • 12:10 Szekér Barnabás: A bécsi udvar rendeleteinek recepciója a magyar piarista rendtartományban Mária Terézia uralkodása idején
 • 12:30 Vita

13:00 Napközi imaóra a Szent Márton Bazilikában
13:20 Ebéd

14:20–16:20

 • 14:20 Biriszló Lőrinc OSB: Feltétel vagy küldetés? A magyar bencések életmódja és munkája az 1802-es visszaállítást követően
 • 14:40 Siptár Dániel: A Jézus Társasága feloszlatása (1773) és újraalapítása (1814) mint szerzetesi reform?
 • 15:00 Kálmán Peregrin OFM: XIII. Leó ferences reformjának sajátosan magyar aspektusai
 • 15:20 Magyar Mirjam OP: Domonkos reform a 19. századi Magyarországon
 • 15:40 Vita, kávészünet

16:20–17:10

 • 16:00 Koltai András: Vizitátor vagy vizitatár. A magyar piarista rendtartomány ultramontán reformjának kezdetei
 • 16:20 Somorjai Ádám OSB: Pápai vizitáció és szerzetesi reform Magyarországon a két világháború között
 • 16:40 Halász Tibor: „A konvent meg volt bolygatva, mint valami méhkas…” Reformtörekvések a magyar ciszterciek körében a 20. század első felében
 • 17:00 Vita

17:10–18:15

 • 17:10 Kisnémet Fülöp OSB: A II. Vatikáni Zsinat szerinti szerzetesi megújulás első évtizede Magyarországon. Bencés, ferences és piarista példák
 • 17:30 Várszegi Asztrik OSB: A hazai szerzetesrendek útkeresése 1989 után
 • 17:50 Vita, zárszó

18:15 Vesperás a Szent Márton BazilikábanCite this blog post
Koltai András (2022, September 3). Ordine et discipline reformare. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un8z

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search