A Piarista: 300 éve Szegeden

szerk. Károlyi Attila, írták Angyal Lászó, Borbás Péter, Jusztin István, Jusztinné Nedelkovics Aliz, Károlyi Attila, Koltai András, Mészáros Ferenc, Szekér Barnabás, Zsova Tamás
Dugonics András Piarista Gimnázium–Piarista Rend Magyar Tartománya, Szeged, 2022. – 404 pp.

A szegedi piarista gimnázium 300 éves történetét, melyet (1948 és 1991 között) a kényszerű cezúra szakított meg, a kötet sokfelé tekintve mutatja be, ezért több rétegű alkotás: várostörténetbe ágyazott iskolatörténet, történeti olvasókönyv és tudományos ismeretterjesztő írás együttese.

Megjelenik benne a várostörténet, főképp a szegedi belvárosé, ahol az iskola épületei álltak, az épületek története, az oktatás és nevelés korszakok szerinti sajátosságai, tanári emlékek, és az, hogy az iskola hogyan közvetíti a magas kultúrát a diákok és a város mindenkori lakossága számára.

A jó olvasókönyveknek és ismeretterjesztő írásoknak jellemzője az addig ismeretlen források és adatok beemelése a szövegbe. Jelen esetben elsősorban a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára ad lehetőséget új, alig ismert adatok és részletek bemutatására. Ilyen szempontból a legtöbb újdonság a szerzetesrendek felszámolásának idejéből, az 1945 és 1950 közötti évekből és az iskola 1990 utáni újjászervezéséről jön elő. Mindezt erősíti a rendkívül színes képanyag.

A több szerző közös munkájával készült kötet stílusa hibátlan, olvasmányossága külön kiemelendő. Képek és szöveg nagyszerűen egészítik ki egymást, így színes olvasmánya lesz azoknak, akik jó szívvel és érdeklődéssel kézbe veszik.

Blazovich László

Könyvbemutató

„A Piarista 300 éve Szegeden” jubileumi könyv bemutatóját és az erről szóló pódiumbeszélgetést a Dugonics Társaság elnöksége és a Szegedi Piarista Iskola 2022. október 14. (péntek) 17 órától tartja a szegedi Városháza Dísztermében.

Köszöntőt mondanak Csapó Benő, a Dugonics Társaság elnöke és Jusztinné Nedelkovics Aliz, a Szegedi Piarista Iskola igazgatója, a könyv kiadója. A pódiumbeszélgetés résztvevői: Blazovich László egyetemi tanár, levéltáros, szakmai lektor; Károlyi Attila a Szegedi Piarista Iskola tanára, szerkesztő, szerző; Koltai András, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára vezetője, társszerkesztő, szerző. A beszélgetést vezeti az est házigazdája: Kokas Károly az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgató-helyettese. A rendezvény nyilvános, a programról felvételt készít a Szegedi Városi Televízió.

      Cite this blog post
Koltai András (2022, October 10). A Piarista: 300 éve Szegeden. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un94

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search