A szerzetes keze

Manapság visszaszorulóban van az emlékezés görög istennőjének, Mnémoszünének nevéből megalkotott mnemonika vagy mnemotechnika, az emlékezés „tudománya”. Pedig régen a diákok betéve fújták a latin nyelvtant versbe szedő szövegeket, és sokan tanulták meg a kezükön, hogy egy-egy hónap hány napos. Hasonló mnemotechnikai eljárást dolgozott ki Hermann Mott (?1624-1704) ferences szerzetes, csak az ő technikája a lelki életben vagy a jámborságban való elmélyülést szolgálta.

Fáy Zoltán írása a Forum Hungaricum honlapján.Cite this blog post
Koltai András (2022, October 8). A szerzetes keze. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un92

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search