Premontreiek 900

A 900 éves premontrei rend története Magyarországon
szerkesztette és írta Kara Anna–Kusler Ágnes; bevezető Ullmann Péter Ágoston OPraem; közreműködött Bárcziné Kapovits Judit, Holnapy Dénes Márton OPraem
Magyar Premontei Cirkária, Gödöllő, 2022. – 404 pp.

A premontrei kanonokrendet 1121-ben alapította meg Szent Norbert, és a rend tagjai szinte azóta jelen vannak Magyarországon is. Az alapítás 900 évfordulóján rendezett jubileumi év számos módon emlékezett meg arról, hogy a premontreiek részesei és alakítói voltak a magyar társadalomnak, vallási életnek, művészetnek és tudománynak.

Az év egyik kiemelkedő eseménye a Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezett kiállítás volt. Ehhez készült gazdagon illusztrált katalógus, amely többet kínál a kiállított műtárgyak ismertetésénél. Első része, amely „A premontrei rend jelenléte Magyarországon” címet viseli, kronológiai és topográfiai áttekintést ad a rend férfi és női ágának magyarországi kolostorairól, rendházairól és iskoláiról, röviden bemutatva minden egyes hely történetét (Bárcziné Kapovits Judit, Kara Anna és Kusler Ágnes munkája).

A könyv második része a kiállítás tematikáját követve ad áttekintést nyújt a rend lelkiségéről és magyarországi tevékenységéről, elsősorban a Csornán, Gödöllőn, Nagyváradon és Zsámbékon őrzött műtárgyakon keresztül, az alábbi felosztásban:

  1. Hívás és hivatás (Szent Norbertet ábrázoló műalkotások, köztük Johannes Chrys. van der Sterre és Theodoor Galle teljes metszetsorozata [Antwerpen, 1622] a rendalapító életéről, Kusler Anna új szövegével; Spányik Kornél és Vaszary János festményei; a premontrei viselet; a rendi szentjeit bemutató szentkép-sorozat a brugge-i Van de Vyvere-Petyt nyomdából).
  2. A kolostori élet rendje (kódexek, apácamunkák, szentképek, a kommunista diktatúra korának emlékei, fényképek a premontreiek életéből).
  3. Megszentelt terek (kőtöredékek, régészeti leletek, falképekről készült akvarell-másolatok, a zsámbéki templom felmérési rajzai, fényképei, rekonstrukciós tervei; a jászói prépostság barokk kori ábrázolásai és a csorna prépostsághoz kapcsolódó festmények).
  4. Lelkipásztori szolgálat (liturgikus ötvösművek, miseruhák, könyvek, főként a csornai és gödöllői apátságok gyűjteményéből).
  5. Premontrei gimnáziumok (tankönyvek, iskolai önképzőköri újságok, karikatúrák, bizonyítványok a gödöllői gimnázium egy eredeti szekrényében, fényképek, az egykori szertárak darabjai, a gödöllői gimnáziumot díszítő műalkotások, cserkészemlékek és diákjelvények).
  6. A premontreiek és a társadalom (hiteleshelyi oklevelek, híres, tudós premontreiek fényképei és néhány hozzájuk kapcsolódó kézirat, tárgy).

A kötet végül részletes (50 oldalas) angol összefoglalóval zárul.


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search