Premontreiek 900

A 900 éves premontrei rend története Magyarországon
szerkesztette és írta Kara Anna–Kusler Ágnes; bevezető Ullmann Péter Ágoston OPraem; közreműködött Bárcziné Kapovits Judit, Holnapy Dénes Márton OPraem
Magyar Premontei Cirkária, Gödöllő, 2022. – 404 pp.

A premontrei kanonokrendet 1121-ben alapította meg Szent Norbert, és a rend tagjai szinte azóta jelen vannak Magyarországon is. Az alapítás 900 évfordulóján rendezett jubileumi év számos módon emlékezett meg arról, hogy a premontreiek részesei és alakítói voltak a magyar társadalomnak, vallási életnek, művészetnek és tudománynak.

Az év egyik kiemelkedő eseménye a Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezett kiállítás volt. Ehhez készült gazdagon illusztrált katalógus, amely többet kínál a kiállított műtárgyak ismertetésénél. Első része, amely „A premontrei rend jelenléte Magyarországon” címet viseli, kronológiai és topográfiai áttekintést ad a rend férfi és női ágának magyarországi kolostorairól, rendházairól és iskoláiról, röviden bemutatva minden egyes hely történetét (Bárcziné Kapovits Judit, Kara Anna és Kusler Ágnes munkája).

A könyv második része a kiállítás tematikáját követve ad áttekintést nyújt a rend lelkiségéről és magyarországi tevékenységéről, elsősorban a Csornán, Gödöllőn, Nagyváradon és Zsámbékon őrzött műtárgyakon keresztül, az alábbi felosztásban:

  1. Hívás és hivatás (Szent Norbertet ábrázoló műalkotások, köztük Johannes Chrys. van der Sterre és Theodoor Galle teljes metszetsorozata [Antwerpen, 1622] a rendalapító életéről, Kusler Anna új szövegével; Spányik Kornél és Vaszary János festményei; a premontrei viselet; a rendi szentjeit bemutató szentkép-sorozat a brugge-i Van de Vyvere-Petyt nyomdából).
  2. A kolostori élet rendje (kódexek, apácamunkák, szentképek, a kommunista diktatúra korának emlékei, fényképek a premontreiek életéből).
  3. Megszentelt terek (kőtöredékek, régészeti leletek, falképekről készült akvarell-másolatok, a zsámbéki templom felmérési rajzai, fényképei, rekonstrukciós tervei; a jászói prépostság barokk kori ábrázolásai és a csorna prépostsághoz kapcsolódó festmények).
  4. Lelkipásztori szolgálat (liturgikus ötvösművek, miseruhák, könyvek, főként a csornai és gödöllői apátságok gyűjteményéből).
  5. Premontrei gimnáziumok (tankönyvek, iskolai önképzőköri újságok, karikatúrák, bizonyítványok a gödöllői gimnázium egy eredeti szekrényében, fényképek, az egykori szertárak darabjai, a gödöllői gimnáziumot díszítő műalkotások, cserkészemlékek és diákjelvények).
  6. A premontreiek és a társadalom (hiteleshelyi oklevelek, híres, tudós premontreiek fényképei és néhány hozzájuk kapcsolódó kézirat, tárgy).

A kötet végül részletes (50 oldalas) angol összefoglalóval zárul.Cite this blog post
Koltai András (2022, November 17). Premontreiek 900. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un95

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search