A budai és pesti felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1713–1784

Varga Júlia
Budapest, 2022
(Felsőoktatástörténeti kiadványok, Új sorozat, 25 – Budapest történetének forrásai 15).

A kötet a koraújkori Pest-Buda három három, többé-kevésbé elfeledett, de mindenképpen megszűnt felsőoktatási intézményének rövid történetét és diákságának névtárát közli. A budai Várban, a Szentháromság tér mellett működő jezsuita akadémián és a pesti belvárosi piarista gimnáziumhoz kapcsolódó bölcsészeti líceumban egyaránt filozófiai kurzust végezhettek a diákok. Mindkettő akkor vált fölöslegessé, amikor a nagyszombati egyetem 1777-ben Budára, majd 1784-ben Pestre költözött.  Emellett a szerző és segítői összegyűjtötték a Pest városi jogi tanfolyamáról fennmaradt töredékes adatokat is.  

A kötet az MTE-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport műhelyében készült, és Budapest Főváros Levéltára valamint az ELTE Egyetemi Könyvtára és Levéltára közös kiadásában jelent meg.

Könyvbemutató

2023. márc. 2. (csütörtök), 15 óra
Piarista Gimnázium (1052 Budapest, Piarista utca 1., II. emelet tanácsterem)
Bemutatják Siptár Dániel (Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára igazgatója) és Koltai András (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára igazgatója).

 Cite this blog post
Koltai András (2022, December 15). A budai és pesti felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1713–1784. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved April 22, 2024, from https://doi.org/10.58079/un97

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search