Feloszlatásuk által is szolgáltak…

Műhelykonferencia a Jézus Társasága feloszlatásának 250. évfordulója alkalmából

Időpont: 2023. április 21. péntek 10:00-18:30
Helyszín: Párbeszéd Háza (1085 Horánszky u.20.), Pedro Arrupe terem

A részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött.
REGISZTRÁCIÓ

A jezsuita rend XIV. Kelemen pápa általi feloszlatásának 250. évfordulója alkalmából a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára és a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia műhelykonferenciát rendez, melynek célja annak feltérképezése, hogy a feloszlatás során sokfelé szétszóródott 18. századi jezsuita levéltári anyagból mit őriznek az egyes egyházi (és nagyobb világi) gyűjtemények a Kárpát-medencében.

Az egyes referátumokat a meghívott levéltárak és könyvtárak munkatársai tartják az alábbi témákhoz kapcsolódóan:

 • a Jézus Társasága feloszlatásával kapcsolatos dokumentumok a gyűjteményben (jegyzőkönyvek, inventáriumok, a feloszlatás egyházi biztosának iratanyaga, stb.)
 • a volt jezsuiták sorsára vonatkozó iratanyag (belépés egyházmegyei kötelékbe, kinevezések, nekrológok, névtárak, végrendeletek, stb.)
 • a feloszlatást megelőző utolsó évek, vagy egy-két évtized jezsuita anyaga a gyűjteményben bekerült jezsuita provenienciájú (1773 előtti) anyag.

A tervezett program

10:00 Megnyitó: Koronkai Zoltán SJ

10:15-11:30 Nagy gyűjtemények

 • Archivum Romanum Societatis Iesu (Róma, angol nyelvű online előadás)
 • Bécsi gyűjtemények (Kádár Zsófia)
 • Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (H. Németh István)
 • ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Kézirattár (Tóth Krisztina)

11:30-11:50 kávészünet

11:50-13:00 Határon túli gyűjtemények:

 • Szepesi Püspökség Levéltára, Spišská Kapitula, Szlovákia (Monika Bizoňova, angol nyelvű online előadás)
 • Rozsnyói Püspökség Levéltára, Rožňava, Szlovákia (Lőrincsik Szilvia, online előadás)
 • Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár (Vass Csongor)
 • Erdélyi plébániai levéltárak (Bernád Rita)

13:00-14:00 ebédszünet

14:00-15:30 Püspöki Levéltárak

 • Egri Főegyházmegyei Levéltár (Horváth István)
 • Győri Egyházmegyei Levéltár (Vajk Ádám)
 • Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (Lakatos Andor)
 • Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár (Lakatos Adél)
 • Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár (Mózessy Gergely)
 • Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár (Rétfalvi Balázs)

15:30-15:50 kávészünet

15:50-17:10 Szerzetesi levéltárak

 • Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei (Dénesi Tamás)
 • Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár (Fáy Zoltán)
 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára (Szekér Barnabás)
 • Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára (Siptár Dániel)

17:10-17:20 zárszó

17:20-17:30 szünet

17:30-18:30 Nyilvános kerekasztal-beszélgetés a Jézus Társasága feloszlatásáról, a fennmaradt értékekről és a konferencián felmerült újdonságokrólCite this blog post
Koltai András (2023, April 18). Feloszlatásuk által is szolgáltak…. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un9b

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search