Jezsuita – Pray – Kódex

Jubileumi tudományos konferencia a Jézus Társasága feloszlatásának 250. és Pray György születésének 300. évfordulója alkalmából

Helyszín és időpont:

 • 2023. szeptember 28. csütörtök 9:30–17:30 ELTE Egyetemi Könyvtár
 • 2023. szeptember 29. péntek 9:00–17:10 Országos Széchényi Könyvtár

Rendezők:

 • Országos Széchényi Könyvtár
 • ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár
 • Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete
 • Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára

Program

 1. SZEPTEMBER 28., ELTE EGYETEMI KÖNYVTÁR, NAGYOLVASÓ

9.30 Köszöntő

 • Borhy László rektor, Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Koronkai Zoltán SJ socius provincialis, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány
 • Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár

JEZSUITÁK ÉS OKTATÁS (szekcióvezető: Tóth Krisztina)

 • 10.00 Siptár Dániel: Az osztrák jezsuita rendtartomány magyarországi házai a feloszlatás előtti években
 • 10.20 Kádár Zsófia–Henrieta Žažová: Nagyszombat – a jezsuita kollégium mint komplex intézmény a 18. században: Rendtagok és épületek
 • 10.40 Fazekas István–Barta M. János: A nagyszombati jezsuita gimnázium diáksága az 1735/1736-os tanévben
 • 11.00 Szünet
 • 11.20 Kökényesi Zsolt: A jezsuita iskolahálózat magyar főúri tanulói a feloszlatás előtti időszakban (1759–1773)
 • 11.40 Szádoczki Vera: Repetitio est mater studiorum: A repetensképzés elmélete és gyakorlata a 18. században
 • 12.00 Kérdések, hozzászólások
 • 12.20 Ebédszünet

A JÉZUS TÁRSASÁGA FELOSZLATÁSA (szekcióvezető: Forgó András)

 • 13.20 Babarczi Dóra: A jezsuita rend feloszlatásához vezető út – a Jézus Társasága és a gyarmatbirodalmak konfliktusai a 18. század közepén
 • 13.40 Maczák Ibolya: Egyházi pásztor – a jezsuita rendről
 • 14.00 Mózessy Gergely: Exjezsuiták a székesfehérvári egyházmegyében
 • 14.20 Lakatos Adél: Jezsuita névjegyzékek a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár kézirattárában
 • 14.40 Kérdések, hozzászólások
 • 15.00 Szünet

PRAY GYÖRGY, A JEZSUITA TUDÓS (szekcióvezető: Molnár Antal)

 • 15.20 Tóth Gergely: „Elsők”, „legnagyobbak”, „alapítók”. Pray György történetírói munkásságának revíziója
 • 15.40 Vásáry István: Magyar őstörténet és a kínai rítusvita – Pray György versus Desericzky Ince és Cetto Benedek
 • 16.00 Benei Bernadett: Pray György és a középkori történelmünk kritikus kérdései
 • 16.20 Jarmalov Rezső: Egy elmérgesedő történészdisputa – Pray György és Gánóczy Antal vitája a váradi püspökség alapításáról
 • 16.40 Sánta Sára: Pray György, a tudós könyvtáros
 • 17.00 Kérdések, hozzászólások
 • 17.20 Zárszó

2023. SZEPTEMBER 29., ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

A PRAY-KÓDEX (szekcióvezető: Sarbak Gábor)

 • 9.00 Madas Edit: A Pray-kódex kodikológiai és tartalmi leírása
 • 9.20 Tóth Zsuzsanna: A Pray-kódex kötése a 12–13. századi kötéstörténet tükrében, a kódex kötésének rekonstrukciója
 • 9.40 Bibor Máté: A kódex története az Országos Széchényi Könyvtárban a 19. században
 • 10.00 Szünet

A PRAY-KÓDEX A LITURGIA TÖRTÉNETÉBEN (szekcióvezető: Madas Edit)

 • 10.20 Földváry Miklós István: A miseorációk korpuszának összehasonlító elemzése
 • 10.40 Horváth Balázs: A Pray-kódex szakramentáriumának miseordója
 • 11.00 Czagány Zsuzsa: A Pray-kódex mint zenetörténeti forrás. A szakramentárium énektételei
 • 11.20 Gilányi Gabriella: A Pray-kódex kottaírásainak új elemzése
 • 11.40 Kérdések, hozzászólások
 • 12.00 Ebédszünet

LATIN (LITURGIKUS) NYELV ÉS NÉPNYELV (szekcióvezető: Thoroczkay Gábor)

 • 13.00 Solymosi László: Egyház és anyanyelv az Árpád-korban
 • 13.20 Szovák Kornél: Az írás forradalma. Írásbeliség és műveltség III. Béla korában
 • 13.40 Korompay Klára: A Halotti beszéd és a Halotti könyörgés nyelve
 • 14.00 Bartók Zsófia Ágnes: A Halotti beszéd és a Halotti könyörgés műfaja
 • 14.20 Vladár Zsuzsanna: A nyelvemlékek korai recepciója
 • 14.40 Kérdések, hozzászólások
 • 15.00 Szünet

TÖRVÉNYEK ÉS (MŰVÉSZET)TÖRTÉNET (szekcióvezető: Benkő Elek)

 • 15.20 Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem: Megjegyzések a Pray-kódex kánonjogi vonatkozásairól
 • 15.40 Bácsatyai Dániel: A Pozsonyi Évkönyv és a Pray-kódex történeti tárgyú bejegyzései
 • 16.00 Dénesi Tamás: A Pray-kódex a bencés historiográfiában
 • 16.20 Boreczky Anna: A Pray-kódex passióciklusa és egy bizánci ereklyekultusz nyomai a középkori Magyarország könyvfestészetében
 • 16.40 Kérdések, hozzászólások
 • 17.00 Zárszó

20.00 KÖNYVBEMUTATÓ A KUTATÓK ÉJSZAKÁJA KERETÉBEN

Hazai örökség európai összefüggésben: Az esztergomi zsolozsma összkiadása és az összehasonlító rítuselemzés.

Résztvevők: Földváry Miklós István, Szoliva Gábriel OFM, valamint Nényei Sára és Csonka Szabina Babett. A beszélgetést Sarbak Gábor vezeti.Cite this blog post
Koltai András (2023, September 25). Jezsuita – Pray – Kódex. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un9c

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search