Isten nagyobb dicsőségére

Jezsuiták Erdélyben
rendtörténeti kiállítás, Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely, 2023. október 11.– 2024. március 5.

A kiállítás révén megismerhetjük a Jézus Társaságot, amelynek tagjai kisebb-nagyobb megszakításokkal a 16. század végétől Erdélyben is jelen voltak, gazdagítva a magyar szellemi örökséget.

Ünnepi megnyitó

Kiss Szent Teréz-plébániatemplom (Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 12.), 2023. október 10., kedd, 18 óra

  • A vendégeket köszönti: Márton József székelyudvarhelyi főesperes-plébános
  • Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nevében köszöntőt mond: Ölvedi Zsolt alpolgármester
  • A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség képviseletében köszöntőt mond: Exc. és Ft. Tamás József nyug. segédpüspök
  • Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya képviseletében beszédet mond: P. Jakabos Barnabás SJ, a marosvásárbelyi jezsuita közösség elöljárója
    A kiállítást megnyitja: Dr. Hegedűs Enikő művészettörténész
  • Házigazda: Dr. Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója
  • Közreműködő művészek: Faluvégi Chripkó Krisztina (szoprán), Pap Attila (orgona)

 Cite this blog post
Koltai András (2023, October 9). Isten nagyobb dicsőségére. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un9d

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search