A kolozsvári ferences visszatelepedés 300 éve

 

Jubileumi műhelykonferencia első szakasza

Szervező: Kisebb Testvérek Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartománya, Kolozsvári Ferences Közösség
Helyszín: Ferences kolostor díszterme (refectorium, Kolozsvár, Victor Deleu 2-4.)
Időpont: 2023. november 11., szombat

Program

  • 10:00-10:35 Zágorhidi Czigány Balázs (Vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény): A Szent Domonkos-rend Magyarországon és Erdélyben a kezdetektől a 20. századig
  • 10:40-11:15 Lupescu Makó Mária (Kolozsvári Magyar Történeti Intézet): Domonkosok Kolozsváron
  • 11:20-12.00 Kérdések, szünet
  • 12:00 Úrangyala
  • 12:10-12:45 Kovács Sándor (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet): A kolozsvári óvári iskola unitárius korszaka 1566-1693
  • 12:50-13:25 Kovács Mária-Márta és Ősz Előd (Erdélyi Református Múzeum és Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet): Magyar és német reformátusok az óvári templom körül
  • 13:30-14:05 Siptár Dániel (Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára): Jezsuiták a kolozsvári Óvárban 1693-1727
  • 14:10 Kérdések

Az előadások megtekinthetők a Kolozsvári Ferencesek You-Tube-csatornán:

Képes beszámoló:

  • Műhelykonferencia a kolozsvári ferenceseknél, Rom.Kat.ro, 2023. nov. 13.


Cite this blog post
Koltai András (2023, November 13). A kolozsvári ferences visszatelepedés 300 éve. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un9f

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search