Előadások a ferences rend történetéből

a HUN-REN–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport konferenciája

Időpont: 2024. január 18.
Helyszín: Budapest, Sophianum (Mikszáth Kálmán tér 1.), 108-as terem

Program

 • 10.00 Megnyitó: Mátyus Norbert (PPKE Pázmány Péter Kollégium, igazgató)

1. szekció (elnök: Armando Nuzzo)

 • 10.15–10.35 Varga Kapisztrán OFM: Újszerű ünneplés – „újszerű vigasztalás:” Szent Ferenc grecciói karácsonyának spirituális háttere és tartalma
 • 10.35–10.55 Falvay Dávid: Szent Ferenc alakja a középkori olasz és magyar nyelvű irodalomban
 • 10.55–11.15 Korondi Ágnes: Michael de Hungaria prédikációi és a középkori magyar passióhagyomány
 • 11.15–11.30 vita
 • 11.30–11.45 kávészünet

2. szekció (elnök: Bajáki Rita)

 • 11.45–12.05 Tornay Krisztina SSND: Adalékok a magyarországi Assisi Szent Klára-ábrázolások ikonográfiájához a 13–18. században
 • 12.05–12.25 Lauf Judit: Újfalusi Judit rendtársai és rokonai „kapcsolati hálója”. Lehetséges magyar nyelvűség a középkori nagyszombati klarissza kolostorban
 • 12.25–12.40 vita
 • 12.40–14.00 ebédszünet

3. szekció (elnök: Szelestei N. László)

 • 14.00–14.20 Molnár Antal: Ismeretlen forrás a moldvai katolikusok 17. századi történetéhez: Bartolomeo Bassetti OFMConv Speculum ordinis című kézirata (1642)
 • 14.20–14.40 Szoliva Gábriel OFM: Az erdélyi ferences Róka Márton és elfeledett kéziratos énekeskönyve (1689)
 • 14.40–15.00 Medgyesy S. Norbert: Színpadra állított anyanyelvű teológia – a Csíksomlyó-iskola módszere a 18. században és annak tanulságai
 • 15.00–15.15 vita
 • 15.15–15.45 kávészünet

4. szekció (elnök: Báthory Orsolya)

 • 15.45–16.05 Maczák Ibolya: A „Seraphicus Patriárka” – Assisi Szent Ferenc alakja a régi magyarországi prédikációkban
 • 16.05–16.25 Szelestei N. László: „Téli szent gyümölcsök” – Ferences (?) ima- és énekeskönyv a 18. századból
 • 16.25-16.45 Fáy Zoltán: A ferences könyvtárak háromszáz éve
 • 16.45–17.00 vita
 • 17.00 Zárszó: Bajáki Rita

 Cite this blog post
Koltai András (2024, January 9). Előadások a ferences rend történetéből. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/vk5u

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search