Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében

szerzetesrendek_veszprem_2015A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 27–28-án rendezett konferencia előadásai
szerk. Karlinszky Balázs
Veszprémi Főegyházmegye, Veszprém, 2015 (A Veszprémi egyházmegye múltjából, 26), 453 pp.

A Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága 2014 augusztusában konferenciát szervezett „Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében” címmel. Az ott elhangzott előadások alapján született meg ez a tanulmánykötet, amely közel két tucat tanulmányt tartalmaz a mindenkori veszprémi egyházmegyében megtelepedett férfi és női szerzetesrendekkel kapcsolatban. A konferencia szekciónak megfelelően a kötet négy nagyobb egységre tagolható, így írások olvashatók benne a középkori, a kora újkori és újkori (16–19. század), a művelődéstörténet és a legújabb kori (20. század) veszprémi egyházmegye-történet vonatkozásában. A szerteágazó témájú tanulmányok egy-egy szerzetesi közösség életet, nyelvészeti, paleográfiai és irodalomtörténeti kérdéseket, továbbá szerzetesi életutakat mutatnak be. Kapcsolódási pontjuk, hogy mindegyikük a korábbi veszprémi püspökség (ma érsekség) területéhez köthető, így megfelelő alapul szolgálhatnak a konferencia-szervezők célkitűzésének: a később elkészítendő egyházmegye történeti összefoglaláshoz nyújthatnak adalékokat.

Tartalom

 • Barabás Gábor: A pápai kiküldött bíróság és a szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében: a kezdetektől a 13. század közepéig, 9-26.
 • Kertész Balázs: A budai ferences kolostor törénete 1444-ig, 27-43.
 • Miskei Antal: A nagyszigeti Szent Ábrahám-monostor, 45-63.
 • Varga Imre Kapisztrán OFM: A magyar ferences provincia kormányzása és belső élete a 13. század első felében, 65-81.
 • Vida Beáta: A lövöldi karthauzi monostor története, 83-108.
 • Vörös Mátyás: A johanniták szerepe Csurgón, 109-132.
 • Boros Zoltán: A bakonybéli bencés apátság archontológiája, 1802-1950, 133-146.
 • Forgó András: A zirci apátság politikai küzdelmei a 18. században, 147-160.
 • Fülöp Éva Mária: A Magyar Bencés Kongregáció kapcsolata a Veszprémi Egyházmegyével, különös tekintettel birtokainak a jobbágyfelszabadítást követő gazdálkodására, 161-177.
 • Riedel Júlia: A piarista rend Veszprémben és Magyarországon Mária Terézia és II. József uralkodása alatt, 179-194.
 • Siptár Dániel: Szerzetesség és búcsújárás a 18. századi veszprémi egyházmegye északkeleti részén: A móri kapucinusok és Bodajk kapcsolata, 195-212.
 • Tikovits József: A budai kapucinusok lelkipásztori szolgálatának bemutatása a „Historia Promontoriana (1713-1763)” alapján: Forrásismertetés, 213-231.
 • Bartók Zsófia Ágnes: Az Érdy-kódex célközönsége : Nyelvemlékkódex a nyomtatásos terjesztés küszöbén, 233-248.
 • Bilkei Irén: A késő középkori zalai bencés hiteleshelyek szerepe az írás elterjedésében, 249-259.
 • Maczák Ibolya: Lelki vetekedés: Orlics (Orlitz) Dániel (1698-1758) piarista pályaképe, 261-269.
 • Pintér Márta Zsuzsanna: Színjátékok a pápai pálos gimnáziumban a 18. században, 271-289.
 • Szentgyörgyi Rudolf: Görög szerzetesek Tihanyban, 291-305.
 • Cúthné Gyóni Eszter: Ciszterciek a veszprémi egyházmegyében 1950 és 1958 között : a titkos rendi szervezet kialakulása, működése és felszámolása, 307-331.
 • Hornyák Máté János: Veszprémi angolkisasszonyok Hejcén, 333-347.
 • Karlinszky Balázs: Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében 1914-1950 között, 349-374.
 • Soós Viktor Attila: Domonkos szerzetesek a veszprémi egyházmegye szolgálatában 1950 után, 375-391.
 • Tóth Krisztina: Egy szerzetes a II. Vatikáni Zsinaton: Klempa Sándor Károly O.Praem zsinati részvétele, 393-411.
 • Varga Tibor László: „Szent Margit szentté avatása idején kerültem kapcsolatba egyházmegyémmel”: Mindszenty József veszprémi püspök, 413-453.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search