Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

katolikus_megujulas_2014Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából, Sárospatak, 2013. október 3–4.
szerk. Szabó Irén
Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak, 2014 (Folia collecta, 2).

http://mek.oszk.hu/14200/14225/

2013. október 3–4-én a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény és a MNM Rákóczi Múzeuma Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon címmel művelődéstörténeti konferenciát rendezett a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából. A konferencia társszervezője a sárospataki Római Katolikus Egyházközség, valamint a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya volt. Ugyanekkor, 2013. október 3-án nyílt meg a sárospataki Szent Erzsébet Házban az Ad majorem Dei gloriam: Jezsuita emlékek az Egri Egyházmegyében című kiállítást, amelyet P. Forrai Tamás SJ provinciális nyitott meg.

Tanulmányok

 • Várkonyi Ágnes: Magyarország a változások idején, 15-39
 • Mihalik Béla: Katolikus megújulás az egri egyházmegyében (1649–1699), 40-62
 • Kónya Péter: Jezsuiták Eperjesen 1673–1773, 63-75
 • Németh István: A kassai rekatolizáció városi polgárságot érintő kérdései, 76-109
 • Gyulai Éva: A sárospataki jezsuiták és a hegyaljai plébániák a 17. század második felében, 110-146
 • Kilián István: Jezsuita iskola és színjátszás Sárospatakon, 147-167
 • Kilián István: Az Annuae Litterae adatai a sárospataki jezsuita iskola színjátszásáról, 168-195
 • Löffler Erzsébet: Jezsuita patikák Észak-Magyarországon – a jezsuiták egri gyógyszertára, 196-213
 • Véghseő Tamás: Jezsuiták és görögkatolikusok Északkelet-Magyarországon a 17. század második felében, 214-226
 • Maczák Ibolya: Északkelet-magyarországi jezsuita irodalom a 17. század második felében: Jezsuiták Báthory Zsófia környezetében, 227-239
 • Nagy Kornél: A jezsuita rendházak tokaj-hegyaljai szőlőbirtoklása a 17. század végén, 240-252

Konferenciabeszámoló

Könyvbemutató


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search