Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

katolikus_megujulas_2014Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából, Sárospatak, 2013. október 3–4.
szerk. Szabó Irén
Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak, 2014 (Folia collecta, 2).

http://mek.oszk.hu/14200/14225/

2013. október 3–4-én a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény és a MNM Rákóczi Múzeuma Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon címmel művelődéstörténeti konferenciát rendezett a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából. A konferencia társszervezője a sárospataki Római Katolikus Egyházközség, valamint a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya volt. Ugyanekkor, 2013. október 3-án nyílt meg a sárospataki Szent Erzsébet Házban az Ad majorem Dei gloriam: Jezsuita emlékek az Egri Egyházmegyében című kiállítást, amelyet P. Forrai Tamás SJ provinciális nyitott meg.

Tanulmányok

 • Várkonyi Ágnes: Magyarország a változások idején, 15-39
 • Mihalik Béla: Katolikus megújulás az egri egyházmegyében (1649–1699), 40-62
 • Kónya Péter: Jezsuiták Eperjesen 1673–1773, 63-75
 • Németh István: A kassai rekatolizáció városi polgárságot érintő kérdései, 76-109
 • Gyulai Éva: A sárospataki jezsuiták és a hegyaljai plébániák a 17. század második felében, 110-146
 • Kilián István: Jezsuita iskola és színjátszás Sárospatakon, 147-167
 • Kilián István: Az Annuae Litterae adatai a sárospataki jezsuita iskola színjátszásáról, 168-195
 • Löffler Erzsébet: Jezsuita patikák Észak-Magyarországon – a jezsuiták egri gyógyszertára, 196-213
 • Véghseő Tamás: Jezsuiták és görögkatolikusok Északkelet-Magyarországon a 17. század második felében, 214-226
 • Maczák Ibolya: Északkelet-magyarországi jezsuita irodalom a 17. század második felében: Jezsuiták Báthory Zsófia környezetében, 227-239
 • Nagy Kornél: A jezsuita rendházak tokaj-hegyaljai szőlőbirtoklása a 17. század végén, 240-252

Konferenciabeszámoló

KönyvbemutatóCite this blog post
Koltai András (2015, March 4). Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un5x

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search