Festett egek

festett_egek-2011A jezsuita iskoladráma és a színpadi világ
szerk. Ács Piroska
Országos Színháztörténeti Múzum és Intézet, Corvina Kiadó, Budapest, 2011  (Színháztudományi Szemle, 40),

Könyvbemutató

http://szinhaz.hu

Tanulmányok

  • Szabó Ferenc SJ: A pogány színháztól a barokk iskoladrámáig (Kis kultúrtörténerti vázlat), 9-16.
  • Kilián István: A barokk színház, a barokk dráma Magyarországon, 17-48.
  • Demeter Júlia: Rendetlenség a XVII-XVIII. század rendezett színpadán: nők, szexualitás, család, 49-72.
  • Nagy Imre: „…Most fejtem ki a mesét…” :A tisztességtelen színlelés mint nyelvi agresszió Faludi Ferenc Caesar-drámájában (A jezsuita) iskoladráma új megközelítésben), 73-86.
  • Pintér Márta Zsuzsanna: A történelem mint valóság és mint allegória: Hermeneutika a barokk színpadon, 87-100.
  • Knapp Éva: Díszletterv-gyűjtemény Sopronból – soproni jezsuita díszlettervek?, 101-112.
  • Szabó Béla István: Mi működik és miként? A Tárgy és kutatásának története, 113-136.
  • Czibula Katalin: A soproni jezsuita díszletkönyv ikonográfiájához, 137-148.
  • Turnai Tímea: A jezsuita látványtervek perpektivikus színtere, mint absztrakt modell, 149-162.


Cite this blog post
Koltai András (2011, October 7). Festett egek. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un5e

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search