Szenctől Tatáig

szenctol_tataig-2016A piarista rend és a műszaki-gazdasági szakoktatás kezdetei Magyarországon
Hegyi Ferenc SchP, s. a. rend. Koltai András–Szekér Barnabás
Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2016 (Magyarország piarista múltjából, 10), 320 p.

A Magyar Levéltárosok Egyesülete a monográfiák és tanulmánykötetek kategóriájában „az év levéltári kiadványa 2016” díjban részesítette.

„Nem irtottak erdőt, nem terjesztették a földmíves kultúrát, abban a nagy munkában sem vettek részt, amely a kereszténységet és vele a nyugati műveltség elemeit hozta hazánkba. Ezt a feladatot … elvégezték azok a rendek, amelyek évszázadokkal korábban kapcsolódtak bele a magyar életközösségbe. A magyar piaristák … a szakoktatás és a gyakorlati nevelés terén úttörők. Ódon rendházaik képtárában néma tisztelettel szemléljük egyszerű szerzetesi alakjukat. … Körzőt, vonalzót, könyvet és fóliánsot szorongatnak a kezükben. Igen, ők a Scriptura duplexeken, Methodusokon, kereskedelmi akadémiai terveken törték inkább magukat. Iskoláik történetének legszebb lapjai közé tartoznak azok, amelyek megörökítik a 18. században … végzett ezirányú munkájukat.” (Hegyi Ferenc)

Hegyi Ferenc (1912-1983) piarista négy évtizeden át dolgozott azon, hogy fölkutassa a szenci piarista Collegium Oeconomicum (1763–1776) és a tatai Studium Cameraticum (1776–1780) történetét. E témában írott hét, kisebb-nagyobb terjedelmű tanulmányát most egy kötetben, forrásokkal, adattárakkal és ábrákkal kiegészítve adjuk közre.

Tartalom

 • A piarista rend Magyarországon a gyakorlati irányú tanítás szempontjából, 15–19.
 • A szenci piarista Collegium Oeconomicum (1763–1776): Arcélek, diákok, pillanatképek, 21–56.
 • A szenci piarista Collegium Oeconomicum könyvtára, 57–68.
 • Adatok a tatai piarista kollégium történetéhez (1765–1780), 69–140.
 • A tatai Studium Cameraticum diákjainak két jeles rajza Mária Terézia budavári palotájáról, 141–155.
 • Koppi Károly merkantilista eszméi és kereskedelmi akadémiai tervezete (1796), 157–164.
 • Klohammer János geometra-hidraula könyvtára, 165–175.
 • Források [közte:] Valero Jakab beszéde a szenci Collegium Oeconomicum megnyitásakor, Szenc, 1764. május 7., 187–218.

Adattár

 1. A szenci Collegium Oeconomicum és a tatai Studium Cameraticum tanárai 1764–1780, 245–247.
 2. A szenci Collegium Oeconomicum és a tatai Studium Cameraticum diákjai 1764–1780, 247–266.
 3. A tatai piarista iskola tanárai 1765–1781, 266–268.
 4. A tatai piarista gimnázium filozófiai tagozatának diákjai 1765–1780, 268–278.
 5. A szenci Collegium Oeconomicum tanárainak és diákjainak fönnmaradt rajzai, 279–295.
 6. A szenci kollégium könyvtárából fönnmaradt könyvek, 295–300.

Beszámoló és képek a tatai könyvbemutatóról (2017. jún. 8.)

 

 


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search