Szenctől Tatáig

szenctol_tataig-2016A piarista rend és a műszaki-gazdasági szakoktatás kezdetei Magyarországon
Hegyi Ferenc SchP, s. a. rend. Koltai András–Szekér Barnabás
Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2016 (Magyarország piarista múltjából, 10), 320 p.

A Magyar Levéltárosok Egyesülete a monográfiák és tanulmánykötetek kategóriájában „az év levéltári kiadványa 2016” díjban részesítette.

„Nem irtottak erdőt, nem terjesztették a földmíves kultúrát, abban a nagy munkában sem vettek részt, amely a kereszténységet és vele a nyugati műveltség elemeit hozta hazánkba. Ezt a feladatot … elvégezték azok a rendek, amelyek évszázadokkal korábban kapcsolódtak bele a magyar életközösségbe. A magyar piaristák … a szakoktatás és a gyakorlati nevelés terén úttörők. Ódon rendházaik képtárában néma tisztelettel szemléljük egyszerű szerzetesi alakjukat. … Körzőt, vonalzót, könyvet és fóliánsot szorongatnak a kezükben. Igen, ők a Scriptura duplexeken, Methodusokon, kereskedelmi akadémiai terveken törték inkább magukat. Iskoláik történetének legszebb lapjai közé tartoznak azok, amelyek megörökítik a 18. században … végzett ezirányú munkájukat.” (Hegyi Ferenc)

Hegyi Ferenc (1912-1983) piarista négy évtizeden át dolgozott azon, hogy fölkutassa a szenci piarista Collegium Oeconomicum (1763–1776) és a tatai Studium Cameraticum (1776–1780) történetét. E témában írott hét, kisebb-nagyobb terjedelmű tanulmányát most egy kötetben, forrásokkal, adattárakkal és ábrákkal kiegészítve adjuk közre.

Tartalom

 • A piarista rend Magyarországon a gyakorlati irányú tanítás szempontjából, 15–19.
 • A szenci piarista Collegium Oeconomicum (1763–1776): Arcélek, diákok, pillanatképek, 21–56.
 • A szenci piarista Collegium Oeconomicum könyvtára, 57–68.
 • Adatok a tatai piarista kollégium történetéhez (1765–1780), 69–140.
 • A tatai Studium Cameraticum diákjainak két jeles rajza Mária Terézia budavári palotájáról, 141–155.
 • Koppi Károly merkantilista eszméi és kereskedelmi akadémiai tervezete (1796), 157–164.
 • Klohammer János geometra-hidraula könyvtára, 165–175.
 • Források [közte:] Valero Jakab beszéde a szenci Collegium Oeconomicum megnyitásakor, Szenc, 1764. május 7., 187–218.

Adattár

 1. A szenci Collegium Oeconomicum és a tatai Studium Cameraticum tanárai 1764–1780, 245–247.
 2. A szenci Collegium Oeconomicum és a tatai Studium Cameraticum diákjai 1764–1780, 247–266.
 3. A tatai piarista iskola tanárai 1765–1781, 266–268.
 4. A tatai piarista gimnázium filozófiai tagozatának diákjai 1765–1780, 268–278.
 5. A szenci Collegium Oeconomicum tanárainak és diákjainak fönnmaradt rajzai, 279–295.
 6. A szenci kollégium könyvtárából fönnmaradt könyvek, 295–300.

Beszámoló és képek a tatai könyvbemutatóról (2017. jún. 8.)

 

 Cite this blog post
Koltai András (2016, December 13). Szenctől Tatáig. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un6p

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search