Category: könyv

0

„A kegyes Isten kedvezéséből…”

Szluha János Nepomuk SJ brazíliai misszionárius leveleiHolovics Flórián SJ magyar fordítását fölhasználva s. a. rend. Babarczi DóraJezsuita Kiadó, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára, Budapest, 2018(Rendtörténet),...

0

A 800 éves domonkos rend Magyarországon

A középkori provincia felbomlásától a közelmúltig szerk. Barna Gábor, Zágordhidi Czigány Balázs Szent István Tudomámnyos Akadémia–Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Budapest–Vasvár, 2017 (Magyar domonkos rendtörténet 2), 228...

0

Hitre, tudásra (katalógus)

Hitre, tudásra A piaristák és a magyar művelődés Kiállítási katalógus I. kötet szerk. Koltai András; társszerkesztők Borbás Péter, Szekér Barnabás, Rákossy Anna Piarista Rend Magyar...

0

Romokból támadt barokk virágoskert

A váci ferences templom és oltárai Lachegyi Máté Vác-alsóvárosi Szt. Miklós Plébánia, 2016. – 91, XLVIII pp. Ismertetők http://www.magyarkurir.hu (1) http://www.magyarkurir.hu (2) http://www.ferencesek.hu/ https://ujember.hu/  

0

Szenctől Tatáig

A piarista rend és a műszaki-gazdasági szakoktatás kezdetei Magyarországon Hegyi Ferenc SchP, s. a. rend. Koltai András–Szekér Barnabás Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2016 (Magyarország...

0

Horányi Elek levelezése

sajtó alá rendezte, bevezetés és jegyzetek Szelestei N. László Budapest, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016 (Pázmány Irodalmi Műhely – Források, 8), 149 pp....

0

Pázmány, a jezsuita érsek

Kinevezésének története, 1615–1616 (Mikropolitikai tanulmány) Tusor Péter MTA-PPKE ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest–Róma, 2016 (Collectanea Vaticana Hungariae, classis I, vol. 13), 460 pp. http://www.institutumfraknoi.hu A monográfia...

0

Pálosaink és Pécs

[A Pécsett, 2015. febr. 5-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga] szerk. Sarbak Gábor Szent István Társulat, Budapest, 2016 (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, 4/4), 187 pp. http://real.mtak.hu/33258/...