Rövidítések

Szerzetességtörténeti kézikönyvek, lexikonok

Balanyi = Balanyi György SchP, A szerzetesség története, Budapest, 1923 (Szent István könyvek). [unitas.hu]

Bonanni = Bonanni, Filippo SJ, Ordinum religiosorum in Ecclesia Militanti Catalogus eorumque indumenta in Iconibus Expressa / Catalogi dego ordini religiosi Della Chiesa Militante Espressi con imagini, e spiegati con una breve narrazione, I: Complectens Virorum Ordines / degli huomini religiosi, Romae, 1706 [DDB]; II: Continens virgines Deo dicatas / Delle Vergini a Dio dedicate, Romae, 1707 [DDB]; III: Complectens aliquos in prima editione omissos, diversa etiam Alumnorum Collegia, & Foeminarum Congregationes / In cui si riferiscono alcuni di essi tralasciati nella prima edizione, diversi collegii di alunni, e congregazioni di fanciulle, Romae, 1710. [DDB] – 2. ed.: Romae, 1714; 3. ed.: Romae, 1732; 4. ed.: Romae, 1738–1742.

Buben = Buben Milan M., Encyklopedie řádů, kongregáci a řeholních společností katolické církve v českých zemích, I, II/1-2, III/1-4, Praha, 2002–2012. [libri.cz]

DIP = Dizionario degli istituti di perfezione, I-X, dir. Guerrino Pelliccia–Giancarlo Rocca, Roma, 1974-2003.

Heimbucher = Heimbucher Max, Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche, I-II, Paderborn, 1896-1897; 3. Auflage: I–III, Paderborn, 1907–1908 [archive.org: I, II, III]; 3. neubearb. Auflage: I–II, Paderborn, 1933-1934. – Hivatkozásaink az utolsó kiadásra vonatkoznak.

Hélyot = [Hélyot, Hippolyte TOR], Histoire des ordres monastiques religieux Et militaires, et des congregations seculieres de l’un & de l’autre sexe, qui ont esté establies jusqu’à present, I-VIII, Paris, 1714–1719 [DDB: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII]; 2. kiad.: Paris, 1721; 3. kiad.: Paris, 1792. = Ausführliche Geschichte aller geistlichen und weltlichen Kloster- und Ritterorden für beyderley Geschlecht, I-VIII, Leipzig, 1753–1756. [DDB: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII]

Holstenius–Brockie = Holstenius, Lucas–Brockie, Marianus OSB, Codex Regularum Monasticarum Et Canonicarum Quas SS. Patres Monachis, Canonicis & Virginibus Sanctimonialibus servandas praescripserunt, I-VI, Augustae Vindelicorum, 1759. [DDB: I, II, III, IV, V, VI].

Gömbös = Gömbös Tamás, A szerzetes és lovagrendek címerei és viseletei, Budapest, 1993.

Karcsú = Karcsú Antal Arzén OFM, A szerzetes rendek egyetemes történelme, különös tekintettel a magyar- s erdélyországi szerzetesség jelen létállapotára, I–V, Pest, 1867. [Google Books: III-V]

LThK = Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Auflage, hg. von Josef Höfer–Karl Rahner, I-XIV, Freiburg, 1957–1967.

MaMűL = Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor, főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, Budapest, 2003-2014. [mamul.btk.mta.hu]

MKLex = Magyar katolikus lexikon, főszerk. Diós István, szerk. Viczián János, I-XVII, Budapest, 1993-2014. [lexikon.katolikus.hu]

OKZR = Orden und Klöster im Zeitalter von Reformation und katholischer Reform 1500–1700, I-III, hg. Friedhelm Jürgensmeier–Regina Elisabeth Schwerdtfeger, Münster, 2005-2007 (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, 65-67).

Paradies 2000 = Die Suche nach dem verlorenen Paradies: Europäische Kultur im Spiegel der Klöster. Niederösterreichische Landesausstellung, hg. Elisabeth Vavra, St.Pölten, 2000.

Puskely = Puskely Mária, Kétezer év szerzetessége: Szerzetesség- és művelődéstörténeti enciklopédia, Budapest, 1998.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search