Szerzetesrendek

Csoportok

Monasztikus és kanonoki rendek
Koldulórendek
Betegápoló és fogolykiváltó rendek
Szabályozott papok (tanítórendek)
Női rendek

Ábécérendben

Ágostonos kanonisszák
Ágostonos kanonisszák Miasszonyunk kongregációja
Ágostonos remeték rendje
Angolkisasszonyok rendje
Bencés rend
Betegápoló irgalmas rend ld. Irgalmas rend
Ciszterci rend
Domonkos rend
Erzsébet-nővérek
Ferences rend
Hieronimita rend Pisai Boldog Péter kongregációja
Irgalmas rend
Jezsuita rend
Kamalduli rend
Kamilliánus rend
Kapucinus rend
Kármelita rend
Kármelita rend ld. Sarutlan kármelita rend
Klarissza rend
Minorita rend
Orsolyita rend
Pálos rend
Paulánus rend
Piarista rend
Premontrei rend
Sarutlan kármelita rend
Sarutlan trinitárius rend
Szervita rend
Trinitárius rend ld. Sarutlan trinitárius rend
Vörös csillagos keresztes kanonokok rendje

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search